Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2013 m. spalio 1 d., antradienis

Atsisveikinimas su kun. dr. Kęstučiu TRIMAKU (1930–2013) Kaune
KUR: Kaunas

12 val. laidotuvių šv. Mišios Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Po šv. Mišių pas Viešpatį š. m. liepos 19 d. Čikagoje iškeliavusio kun. dr. Kęstučio Trimako urna su palaikais bus laidojama Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.