Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2013 m. lapkričio 10 d., sekmadienis

Šv. Mišios arkikatedroje dėkojant Dievui už Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ 75-erių metų amžiaus jubiliejų
KUR: Kaunas

15 val. iškilmingose šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje dėkosime Dievui už arkivyskupo metropolito Sigito TAMKEVIČIAUS SJ 75-erius jubiliejinius amžiaus metus.

16.30 val. šventė arkivyskupijos konferencijų salėje.

Iš 75-erių savo gyvenimo metų Kauno arkivyskupas 51 metus Bažnyčiai tarnauja kaip kunigas, 22 metai kaip vyskupas. Nuo 1996 metų yra arkivyskupijos ordinaras. 45 metai – Jėzaus Draugijos narys.

Melskimės ir dėkokime Dievui už mūsų ganytoją!