Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. sausio 1 d., trečiadienis

ŠEIMOS metų nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija arkikatedroje
KUR: Kaunas
Adoracija


2014 m. sausio 1 d. Lietuvoje PRADEDAMA NENUTRŪKSTAMA ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA ŠEIMOS METŲ PROGA. Kauno bažnyčiose ji rengiama sausio 1–23 d.

Švč. Sakramento adoracija pirmiausia vyks arkikatedroje bazilikoje nuo sausio 1 d. 8 val. ir iki sausio 3 d. 17 val.

Adoracijos rengėjai kviečia arkikatedros parapijos narius, šeimas, pašvęstojo gyvenimo seseris, mokytojus, katechetus ir visus norinčius adoruoti užsirašyti arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje (ant stalelio esančiame lape) arba mob. 8 617 719 57.

-----------------------

Lietuvoje Šeimos metais tęsiama Švč. Sakramento adoracija, kuri buvo pradėta pernai, švenčiant Tikėjimo metus. Kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje adoracija vyks po 24 valandas (kur yra galimybių – 40 valandų). Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas bei jų bažnyčias susidarys nenutrūkstama maldos grandinė. Adoracija – ypatinga malda, kai žmogus asmeniškai kalba Viešpačiui, o Viešpats meilingai prakalbina žmogų. Šeimos metais Lietuvos vyskupai ypač kviečia melstis už šeimas.