Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. vasario 2 d., sekmadienis

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (Grabnyčios). Dievui pašvęstojo gyvenimo diena (vasario 1–2 d.)
KUR: Kaunas

Vasario 1 d., šeštadienį,

VIGILIJA pašvęstiesiems Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje (Benediktinių g. 8)

17 val. šv. Mišios su Valandų liturgija (Vakarine). Vadovauja Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

18 val. Rytų krikščionių himnas Dievo Motinai – Akatistas.

Seserų ir brolių agapė vienuolyne.

Vasario 2 d., sekmadienį,

KRISTAUS PAAUKOJIMO iškilmės arkikatedroje bazilikoje

12 val. iškilmingos šv. Mišios ir procesija su žvakėmis. Liturgijai vadovauja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Dalyvauja arkivyskupijoje tarnaujančių vienuolinių kongregacijų nariai – seserys ir broliai vienuoliai, švenčiantys Pašvęstojo gyvenimo dieną. Drauge dėkoti Dievui už vienuolių tarnystę Bažnyčioje ir pašaukimo malonę, melsti naujų dvasinių pašaukimų kviečiami visi tikintieji. Procesijai kviečiama turėti žvakę.

Pašvęstieji Šilinese