Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. vasario 1 d., šeštadienis

Švč. Sakramento adoruotojų Susikaupimo diena „Visa, kas mano, yra Tavo“ (Jn 17, 10) Kaune
KUR: Kaunas

Renginio svečias ir konferencijų vedėjas – Šv. Jono kongregacijos brolis Jonas Chrizostomas SJ.

Pradžia (registracija) nuo 9 val. arkikatedros parapijos namuose. Paskatos vyks šiuose namuose. Šv. Mišios, Eucharistijos adoracija – arkikatedros koplyčioje.

Išsamią Susikaupimo dienos programą žr. čia >>

--------------------

Maloniai kviečiami visi, ypač tie, kurie dalyvauja Viešpaties garbinime – adoracijoje ir kurie nori geriau pasiruošti Kristaus Paaukojimo šventei.

Nepaliaujamos Švč. Sakramento adoracijos rengėjai