Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. birželio 24 d., antradienis

Kviečiame kartu švęsti Arkivyskupijos dienas
(N. B. Šeimų piknikas vyks Ryšių muziejaus kiemelyje)!
KUR: Kaunas

Šiais Šeimos metais Kauno arkivyskupija net tris dienas kviečia savo bendruomenę, visus kauniečius ir miesto svečius praleisti drauge kaip vienai šeimai švenčiant Arkivyskupijos dienas.

Pagrindinę dieną – birželio 24-ąją – švenčiamas arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimas, o po iškilmių arkikatedroje rengiamas visiems atviras ŠEIMŲ piknikas RYŠIŲ MUZIEJAUS kiemelyje (Rotušės a. 19) su išradinga muzikine, kūrybine programa..

N.B. ŠEIMŲ PIKNIKAS dėl blogų orų vyks RYŠIŲ MUZIEJAUS kiemelyje (o ne Santakoje). --------------------------------

BIRŽELIO 23 d., pirmadienį,

16 val. paskaita „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“ kunigams, vienuoliams, parapijų, evangelizacinių bendruomenių, pastoracinės veiklos bei visų katalikiškų organizacijų atstovams arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5).

Skaito prof. M. Ruckis ( Lenkija). Kviečia broliai kapucinai.

Žr. išsamiau >>

Plakatas >>

Pokalbis su prof. M. Ruckiu (pagal Marijos radijo įrašą >>

18 val. krikščioniškos DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS VAKARAS Ryšių muziejaus kiemelyje (Rotušės a. 19).

Koncertuoja kun. Erastas Murauskas, vysk. Kęstutis Kėvalas, br. Tomek OFM Cap., Vincentas Lizdenis ir kiti. Įėjimas nemokamas.

Žr. plakatą >>

--------------------------------

BIRŽELIO 24 d., antradienį,

11 val. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO IŠKILMĖ arkikatedroje bazilikoje. Vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Koncelebruoja arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai.

Pasibaigus šv. Mišioms, šventinė konferencija arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.).

13-17.30 val. Švč. Sakramento adoracija Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje (Papilio g. 9).

Adoruoja „Marijos radijo“, „Carito“, Šeimos centro, Katechetikos centro, Jaunimo centro bendruomenės. Malda Kauną ir kauniečius.

13–17 val. ŠEIMŲ PIKNIKAS RYŠIŲ muziejaus kiemelyje (Rotušės a. 19).

Jo plačioje programoje – kūrybiniai užsiėmimai, konkursai, muzika ir kt. Tai atviras renginys visiems – į bendrystės džiaugsmą kviečiami vaikai, jaunimas ir šeimos.

vaišės Carito parūpinta koše ir arbata;

šeimų fotografijos (nemokama foto ateljė);

lėkščiasvydžio turnyras;

Carito miestelis su nemokamomis paslaugomis;

ikonų dirbtuvėlės, šeimų talentų konkursas, „protų mūšis“ vaikams, vaikų cirko pasirodymai, liaudiška muzika ir kt.;

diskusijų palapinė „Klausk kunigo“.

Žr. filmuką apie rengiamą lėkščiasvydžio turnyrą >>

17. 30 val. MIESTO MISIJŲ susitikimas su kunigu kavinėje

„Daugirdo“ viešbutyje-kavinėje (Daugirdo g. 4 ) kun. Ričardas DOVEIKA kalbės tema „Šeima – dovana ir paslaptis“.

19 val. šlovinimo vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje su katalikų bendruomene „Naujoji Sandora“.

--------------------------------

Kviečiame melstis ir švęsti drauge Šeimos metų Arkivyskupijos dienas!

Arkivyskupijos diena