Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. kovo 2 d., sekmadienis

Šv. Jono Bosko relikvijų kelionė arkivyskupijoje
KUR: Kaunas

Bosko

Kovo 2–16 d. Lietuvoje keliaus šv. Jono Bosko relikvijos. Ši piligrimystė mūsų šalyje – pasaulinės šventojo relikvijų kelionės, kuri 2009 m. prasidėjo Italijoje ir joje pasibaigs 2015 m., dalis.

Prieš beveik 200 metų gimęs (1815) ir prieš 80 metų (1934 m.) šventuoju paskelbtas kun. Jonas Boskas yra vaikų ir jaunimo globėjas. Dirbo su beglobiais vaikais, našlaičiais, steigė prieglaudas, mokyklas, dirbtuves. Įkūrė (1859) Saleziečių kongregaciją.

Išsamiau apie relikvijų kelionę Lietuvoje, kokia šios piligrimystės reikšmė, ką ji gali suteikti tikintiesiems, kaip tam įvykiui pasirengti, pokalbis su kun. Alessandro Barelli SDB „Artumos“ žurnale 2014/2, taip pat šis straipsnis skelbiamas wwww. katalikai.lt Skaityti čia >>>

---

Kelionės arkivyskupijoje PROGRAMA

PROGRAMA JPG >>

KAUNO ARKIKATEDRA BAZILIKA

Kovo 2 d., sekmadienį,

9.30 val. iškilmingas sutikimas (renakmasi Rotušės a.)

10.30 val. , 12 val., 13.30 val. šv. Mišios (įprasta sekmadienio tvarka). 10.30 val. šv. Mišias aukos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, 12 val. – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

13 val. susitikimas su kun. Luca Barone SDB, filmas, diskusija Jono Pauliaus II piligrimų centre (arkikatedros parapijos namuose).

18 val. šv. Mišios jaunimui ir budėjimas per naktį (organizuoja Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras)

Jaunimo maldos vakaro ir nakties budėjimo programa >>

KAUNO KRISTAUS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA

Kovo 3 d., pirmadienį,

8.30 val. išvykimas iš arkikatedros bazilikos

9 val. sutikimas

10 val. Kun. Luca Barone SDB konferencija kunigams, vienuoliams

12 val. šv. Mišios. Dalyvauja kunigai, vienuoliai, jaunimas, visi tikintieji

13 val. išvykimas

PALEMONO BAŽNYČIA

Kovo 3–4 d., pirmadienį ir antradienį,

13. 30 val. sutikimas

18 val. šv. Mišios, budėjimas

8.30 val. šv. Mišios su vaikais

9.30 val. išvykimas į Marijampolę

ŠILUVOS BAZILIKA

Kovo 13 d., ketvirtadienį,

11 val. –14 val. relikvijų lankymas

12 val. šv. Mišios

-----------

Dėl informacijos kreiptis:

LIETUVOS ŠV. KUN. J. BOSKO SALEZIEČIŲ DRAUGIJOS Kauno bendruomenė

tel. (37) 37 36 02

el. p. salesianikaunas@gmail.com

MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS DUKTERŲ INSTITUTAS FMA (seserys salezietės)

tel. (37) 37 35 33

el. p. fma.kaunas@takas.lt