Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. kovo 28 d., penktadienis

„24 valandos Viešpačiui“: SUTAIKINIMO sakramento šventimas visą parą arkikatedroje bazilikoje (kovo 28–29 d.)
KUR: Kaunas

Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyva kovo 28–29 d. Vatikane rengiamas Sutaikinimo sakramento šventimas visą parą su galimybe atlikti asmeninę išpažintį. Šv. Petro bazilikoje kovo 28 d. vakare jų klausys ir popiežius Pranciškus.

Šis Gavėnios meto paraginimas skirtas viso pasaulio tikintiesiems, prie šios iniciatyvos kviečiant prisijungti visas vyskupijas ir surengti vienoje savo bažnyčių visą parą trunkantį Sutaikinimo sakramento šventimą.

Kaune „24 valandos su Viešpačiu“ bus rengiama arkikatedroje bazilikoje, o kovo 28 d. vakare vyks ir kitose Kauno arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose.

Kauno arkikatedroje

Pradžia – kovo 28, penktadienį, 18 val. šv. Mišios. Vėliau galimybė susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį. Išpažinčių klausys Kauno I dekanato kunigai. Per visą naktį vyks Švč. Sakramento adoracija.

Pabaiga – kovo 29 d., šeštadienį, 18 val., tuo pat metu, kai Romoje Popiežius Pranciškus vadovaus baigiamajai maldai – Mišparams.

Kitose arkivyskupijos dekanatų bažnyčiose

Sutaikinimo šventimą su Švč. Sakramento adoracija kovo 28 d. vakare po 18 val. šv. Mišių iki 21 val. taip pat rengia Kėdainių (Šv. Juozapo bažnyčioje), Jurbarko (Jurbarko bažnyčioje), Jonavos (Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje), Ukmergės (Šv. apaštalo Petro ir Povilo bažnyčioje) dekanatai.