Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. gegužės 10 d., šeštadienis

ATVIRŲ DURŲ diena Kauno kunigų seminarijoje
KUR: Kaunas

10 val. susitikimas su seminarijos vadovais ir klierikais.

12 val. šv. Mišios Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje.

Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje