Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. balandžio 26 d., šeštadienis

Kartu švęskime Jono XXIII ir Jono Pauliaus II paskelbimą šventaisiais (balandžio 26–27 d.)
KUR: Kaunas
Balandžio 27 d., Dievo Gailestingumo sekmadienį, didis Lietuvos bičiulis, palaimintasis popiežius Jonas Paulius II kartu su popiežiumi Jonu XXIII bus skelbiami šventaisiais. MELSKIMĖS, ŠVĘSKIME IR DĖKOKIME DIEVUI DRAUGE!

Paminėjimai Kaune:

ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

Balandžio 27 d., sekmadienį,

12 val. iškilmingos šv. Mišios minint šį reikšmingą visai Bažnyčiai įvykį. Bus suteikiamas palaiminimas Jono Pauliaus II relikvija, kuri yra išstatyta gerbimui būsimam šventajam dedikuotame altoriuje.

GEROJO GANYTOJO parapijoje

Balandžio 27 d., sekmadienį,

15 val. konferencija popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacijos proga. Veda mons. Adolfas Grušas. Po konferencijos iškilmingos šv. Mišios. Vadovauja prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

JONO PAULIAUS II parapijoje (įkurta 2013 m. lapkritį, paminėjimas vyks Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje, Baltų pr. 103, aktų salė).

Balandžio 26 d., šeštadienį,

12 val. šv. Mišios.

13 val. Kūrybinė kompozicija ir apdovanojimai. Jono Pauliaus II gimnazijos mokinių pranešimai apie Jono Pauliaus II gyvenimo spindesį: „Šeimoje gimsta žmonijos taika“ (Būta Snieškaitė, Rugilė Snieškaitė, Vladas Černevičius) , „Jaunimas - Jono Pauliaus II ateities viltis“ (Greta Kemzūraitė, Laura Šalūgaitė), koncertuoja Kauno mišrusis choras “, vadovė Ramutė Štreimikytė.

Balandžio 27 d., sekmadienį,

9.30 val. šv. Mišios.

11 val. TV tiesioginės transliacijos iš iškilmių Vatikane žiūrėjimas ir malda kartu. Po transliacijos vaišės.

JPII


PRISIMINKIME akimirkas iš popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kaune, Šiluvoje per apaštališkąjį vizitą Lietuvoje 1993 m. rugsėjį >>

Jono Pauliaus II paminklo atidengimo iškilmės Kauno Santakoje 2011-aisiais, paskelbimo palaimintuoju metais. Žr. foto galeriją >>

Jubiliejinės Šilinės Šiluvoje 2008 m. rugsėjį. Jaunimo šventė ir Jono Pauliaus II paminklo atidengimas. Žr. foto galeriją >>