Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. gegužės 18 d., sekmadienis

Kunigystės šventimai arkikatedroje bazilikoje
KUR: Kaunas

12 val. iškilmingose šv. Mišiose Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ suteiks kunigystės šventimus trims arkivyskupijos diakonams.