Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. birželio 6 d., penktadienis

SEKMINĖS Vepriuose (birželio 6–8 d.)
KUR: Vepriai

Birželio 6 d., penktadienį,

17 val. šv. Mišios Veprių bažnyčioje. Po jų bus einami Kalvarijos kalnai.

Birželio 7 d. , šeštadienį, Ukmergės dekanato Šeimų šventė

8 val. šv. Mišios. Gieda Ukmergės Pašilės parapijos choras.

9.30 val. konferencija bažnyčioje švenčiant ir Ukmergės dekanato Šeimų šventę.

10 val. šv. Mišios. Vadovauja Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Po šv. Mišių einami Kalvarijos kalnai.

12. 30 val. šv. Mišios. Gieda Kėdainių Šv. Jurgio parapijos choras.

Birželio 8 d., sekmadienį,

8 val. šv. Mišios. Po šv. Mišių einami Kalvarijos kalnai.

10 val. šv. Mišios. Gieda Deltuvos parapijos choras.

12 val. iškilmingos šv. Mišios ir Sekminių procesija. Gieda chorai „Margiris“ ir „Draugystė“.

Atlaidus veda kun. Julius Sasnauskas OFM.

----------------------

Vepriai (Ukmergės r.) – žinoma arkivyskupijoje piligriminė šventovė. Joje gausiai renkasi maldininkai švęsti Sekminių tęsiant tradiciją eiti Kalvarijos kalnus. Sovietmečiu Veprių Kalvarijos buvo sunaikintos, atstatytos atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje.

Daugiau apie Veprių Kalvarijas>>

Sekminės Vepriuose


Sekminės Vepriuose