Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. birželio 23 d., pirmadienis

ARKIVYSKUPIJOS dienos: Broliai kapucinai kviečia į paskaitą su prof. M. Ruckiu (Lenkija) „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“
KUR: Kaunas

16 val. arkivyskupijos salėje (Papilio g. 5, ). Skiriama kunigams, vienuolijų, parapijų, evangelizacinių bendruomenių, pastoracinės veiklos bei visų katalikiškų organizacijų atstovams ir visiems, kuriems įdomu.

Renginio lektorius – prof. MIROSLAVAS RUCKIS, vienas žurnalo ir interneto portalo „Mylėkite viens kitą“ redaktorių Lenkijoje – kalbės apie būdą, kaip šiandienių iššūkių akivaizdoje gyventi krikščioniškai. Tyrųjų širdžių judėjimas jaunimui – kas tai? Kaip mokslas padeda atrasti tikėjimą? Kokiu būdu šiuolaikinės medijos gali pasitarnauti evangelizacijai?

Pokalbis su prof. M. Ruckiu (pagal Marijos radijo įrašą) >>

Pagrindinis „Mylėkite viens kitą“ žurnalo uždavinys – padėti gręžtis į Jėzų ir Jame, su Juo, per Jį atrasti katalikišką gyvenimo būdą šiandien. Iš šio pagrindinio uždavinio išplaukia ir kiti – formuoti argumentuotą katalikišką požiūrį svarbiausiais klausimais šiandien. Žurnalas „Mylėkite viens kitą“ leidžiamas 20-yje šalių ir yra vienas didžiausių evangelizacinių žurnalų pasaulyje. Lietuvoje išleisti du žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numeriai, pradeda veikti interneto svetainė.

„Mylėkite viens kitą“ projekto pradininkai – Kristaus kongregacijos broliai Lenkijoje. Žurnalas leidžiamas nuo 1975 metų.

Maloniai kviečiame atvykti, išklausyti ir naudotis visomis galimybėmis, kurias gali suteikti ši didelė tarptautinė katalikiška šeima.

PASTABOS:

Plakatas >>