Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2014 m. lapkričio 29 d., šeštadienis

Švč. Sakramento adoruotojų SUSIKAUPIMO diena Kaune
KUR: Kaunas

Jų tema „Štai aš veikiai ateinu“ (Apr 22, 12).

Konferencijos vyksta arkikatedros parapijos namuose. Veda Šv. Jono kongregacijos ses. Dovydė. Švč. Sakramento adoracija, šv. Mišios – arkikatedros koplyčioje.

Adoruotojų SD