GYVENIMO ir TIKĖJIMO instituto renginiai (2018 m. sausio mėn.)
Paskelbta: 2017-09-25 16:03:38

2018 SAUSIS
sausio 2 – 7 || Liškiava
Šv. Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos. Pagrindas
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/492
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

nuo sausio 8 || Perkūno namas, Kaunas
Šlovinkim jo vardą šventišku šokiu (Psl 149,3) – maldos grupė moterims
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/503
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

nuo sausio 10 || Perkūno namas, Kaunas
Krikščioniškojo dvasingumo raida
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://gtinstitutas.lt/node/484
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.

nuo sausio 10 || Perkūno namas, Kaunas
Kelionė po Naująjį Testamentą. Nuotolinio mokymo kursas
Organizuoja VšĮ Gyvenimo ir tikėjimo institutas.
Informacija ir registracija: http://www.gtinstitutas.lt/node/501
Telefonas pasiteirauti (8 37) 280 530.
 

Ganytojo žodis

Ne tik žmogus ieško DIEVO, bet ir DIEVAS ne mažiau ieško žmogaus. <...> Jis trokšta patraukti, suvienyti visus su savimi, todėl renkasi ir šaukia žmones. Kunigystė – ne sau ir ne dėl savęs, o dėl tų, pas kuriuos VIEŠPATS siunčia.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune