Kauno arkikatedroje atidarytas jos istorijos muziejus (2015 04 30)
Paskelbta: 2015-04-30 21:26:19

Fotografija arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus

Balandžio 30 d. atidarytas ir savo gyvavimą pradėjo Kauno arkikatedros muziejus. Muziejaus atidaryme dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Vytautas Grigaravičius, kolekcininkas Vidmantas Staniulis ir kt. svečiai. Kauno arkikatedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis džiaugėsi arkikatedros istorijai skirta ekspozicija, dėkojo jos sumanytojui bei rėmėjui kolekcininkui Kornelijui Bačkevičiui, įgyvendinti šį sumanymą padėjusiam prof. Stanislovui Sajauskui.

Muziejaus (įrengto emporoje virš zakristijos) eksponatai vaizdais byloja apie didingą neseniai 600 metų jubiliejų (2013 metais) minėjusios šventovės istoriją nuo pat didžiojo Žemaičių ganytojo vyskupo Motiejaus Valančiaus, prievarta carinės valdžios XIX a. pabaigoje perkeltą iš Varnių į Kauną. Atskiri stendai primena kitus garbingus hierarchus, arkikatedroje tarnavusius iškilius dvasininkus bei šiai šventovei ir visai Bažnyčiai Lietuvoje svarbius istorijos momentus: Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą (1926 m.), pal. Jurgio Matulaičio paskutiniųjų gyvenimo metų akimirkas ir atsisveikinimą su juo Kaune (1927 m.) bei kt. Atskiri stendai skirti kardinolui Vincentui Sladkevičiui, taip pat dabartiniam arkikatedros ganytojui – Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui ir nuo jo vardo bei Lietuvos istorijos neatskiriamai „LKB Kronikai“ bei, žinoma, didžiajam arkikatedros svečiui – šv. popiežiui Jonui Pauliui II, kaip piligrimui aplankiusiam arkikatedrą per apaštališkąjį vizitą Lietuvoje 1993 m. rudenį. Tarp muziejaus eksponatų – fotografijos, įvairūs dokumentai, knygos, medaliai; čia eksponuojami ir liturginiai drabužiai bei reikmenys, relikvijoriai, kryžiai, paveikslai etc.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune