Kaune tęsiasi Šlovinimo vakarai „Malda už Kauno miestą ir Tave“. Vakaras Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje (2015 09 24)
Paskelbta: 2015-09-26 18:26:07

Šį rudenį toliau tęsiami Šlovinimo vakarai „Malda už Kauno miestą ir Tave“, kuriuos rengia katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“, arkivyskupijos kurija, o šį pusmetį – ir Kauno kunigų seminarija, besirengianti didžiam savo istorijos įvykiui – 150 gyvavimo jubiliejui.

Rugsėjo 24 d. Šlovinimo vakaras Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje patraukė nemažo būrio kauniečių dėmesį – įpusėjus maldai bažnyčioje buvo net stovinčių žmonių. Pamaldose dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, seminarijos vadovai, seminaristai. Susirinkusieji susitikti su Viešpačiu noriai įsitraukė į šlovinimo giesmes, kuriomis vakarą pradėjo bendruomenė „Naujoji Sandora“.

Švč. Sakramentas, kaip įprasta šiuose Šlovinimo vakaruose, buvo maldos centras – į jį krypo visų akys ir širdys. Išstatęs pagarbinimui Eucharistiją, seminarijos dvasios tėvas Aldonas Gudaitis SJ paskelbė Evangeliją, vėliau pasakė trumpą homiliją.

Tęsiant šlovinimą, mąstymo mintimis kiekvienas vakaro dalyvis buvo skatinamas atverti širdis Viešpačiui – kad Jėzus rastų jas priimančias ir atviras, kad Jis galėtų naujai pasibelsti ir išlieti savo meilę. Mąstymai kvietė ir dėkoti – už visa, ką turime iš Dievo rankų, už tai, kad esame Jo vaikai.

Ypatinga malda už Kauno miestą šiame vakare apkabinti ir silpniausieji jo gyventojai – ligoniai, apleisti vaikai, priklausomybių varginami žmonės ir miesto vadovai, visa Kauno Bažnyčia – arkivyskupijos ganytojai, kunigai ir, žinoma, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, ypač dėstytojai ir seminaristai, dirbę ar studijavę seminarijoje per 150 metų istoriją, melstasi už gyvuosius ir jau iškeliavusius pas Viešpatį.

Apsilankantieji Šlovinimo vakaruose (nemaža dalis jų būna jaunieji kauniečiai ar jaunimas iš kitų arkivyskupijos vietų) turi galimybę susitaikyti su Dievu išpažintimi at tiesiog pasikalbėti su kunigu dvasiniais klausimais. Išpažinčių klausė seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys, kun. Aldonas Gudaitis SJ. Išpažinčių klausymas tęsėsi net ir pasibaigus vakaro maldai.

Bendrystės ir susitaikymo su Dievu, džiaugsmo ir garbinimo Dvasioje vykęs Šlovinimo vakaras užbaigtas jo dalyvių palaiminimu Švč. Sakramentu.

Šlovinimo vakarai Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje >> vyks spalio 29 ir lapkričio 26 d (paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais). Pradžia 19 val.

Apie vakarą žr. ir Kauno kunigų seminarijos puslapiuose  >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojas

Prisikėlęs Viešpats su kančios ženklais savo kūne ateina pas mus kaip tik į šį gyvenimą, į šį netobulą pasaulį. Tik Jis gali suteikti prasmę sunkumams ir tamsai. <...> Velykų šventė mums primena, kad nors dar nesame išvaduoti iš kančios, prisikėlęs Kristus yra su mumis, ir Jis vienintelis gali atvesti į prisikėlimą.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš Velyknakčio homilijos)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama