Šv. Valentino dieną KITAIP Kaune rasta meilės formulė „3x77“: padauginti meilę – tai ją padalinti!
Paskelbta: 2016-02-15 10:41:16

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Vasario 14-ąją „Žalgirio“ arenoje į Kauno arkivyskupijos kvietimą jau devintą kartą drauge švęsti Šv. Valentino dieną KITAIP atsiliepė bemaž 6 tūkst. dalyvių, daugiausia jaunų žmonių iš visos Lietuvos.

Šventės „Meilės nuotykis 3x77“ rengėjų kvietimas leistis į meilės nuotykį su Dievu, priimti Jo gailestingumą kiekvienam žmogui ir visa vakaro programa gyvai liudijo, kokį ypatingą Dievo meilės ir gailestingumo laiką švenčiame šiais Jubiliejiniais metais. Ir liudijimai, ir muzikinės dalies atlikėjai, kai kurie turintys nepagydomų negalių, dalijosi Dievo meilės žinia savo gyvenime ir ypač jautria kūryba bei atlikimu. „Žalgirio“ arenoje tą vakarą buvo tikras Dievo meilės, vienų kitiems dovanojamos vilties bei džiaugsmo triumfas!

Footgrafija Marijos Stanulytės

Pirmą kartą arenoje gausią kauniečių ir miesto svečių auditoriją sveikino naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, o jos antrojoje dalyje visus palaimino apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Šventėje dalyvavo ir Lietuvos vyskupai. Arenoje tą vakarą labai arti buvo pats Viešpats Švč. Sakramente – šventės dalyviai galėjo užsukti Jo pagarbinti Spaudos konferencijų salėje, be to, kunigai norintiems buvo pasirengę teikti Sutaikinimo sakramentą.

Šiltais plojimais sutikus pirmuosius vakaro svečius – Lietuvos aklųjų chorą „Feniksas“ ir jo solistus Gražvydą Sidiniauską bei Ramutę Matusevičiūtę, nepaprasto skaidrumo balsais ir širdimis jų atliktas dainas, šventės dalyvius pasveikino Kauno arkivyskupas L. Virbalas.

Ganytojas kvietė nepamiršti Dievo dovanų – Jis dovanoja ir tai, ko niekur kitur nepatirsime, – savo atleidimą ir galimybę viską pradėti iš pradžių.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Džiaugiamės ne tik tada, kai gauname dovanų, bet ypač tuomet, kai jas kitiems dovanojame. Švenčiame Gailestingumo jubiliejaus metą. Paskelbdamas jį, popiežius Pranciškus priminė mums, jog galime pradžiuginti vieni kitus labai įvairiais būdais: aplankydami tuos, kurie vieniši, sergantys, senyvi, rasdami laiko kitiems, išklausydami, parodydami atleidimą. Patirkime, kaip praturtėjame ir pradžiungame, dovanodami vieni kitiems tokias dovanas“, – sakė arkivyskupas, visiems linkėdamas gražios šventės.

Jos dalyviai arenos ekranuose tuo metu galėjo pasidžiaugti neįgalaus jaunimo piligriminės kelionės į Romą drauge su arkivysk. L. Virbalu filmuota medžiaga, jų šypsenomis ir susitikimo su popiežiumi Pranciškumi akimirkomis.

Fotografija Marijos Stanulytės

Vėliau didžioji arenos scena vėl priklausė ypatingai Dievo apdovanotiems atlikėjams. Tokį patį kaip ir visų bendrystės troškimą savo šokiu liudijo neįgalaus jaunimo grupė „Žingsnis po žingsnio“, meile ir svajone pasidalijo neregintis, jaunas „Soundplay LT“ įkūrėjas, dainų autorius Aurimas Papečkys.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Nepaprastai stipriai ne tik vokalo prasme, kaip visad jo koncertuose, nuskambėjo Lino Adomaičio LIVE dainos: prodiuseris, kompozitorius, dainininkas, žinomas ir kaip labdaros ir paramos fondo kūdikiams vaikų namuose įkūrėjas, savo kūriniais spinduliavo optimizmą ir teigė gyvenimą, be kita, pabrėždamas, jog svarbiausias dalykas jame yra šeima.

Fotografija Marijos Stanulytės

Tą vakarą buvo pasveikinta ir viena jų – Stanionių šeima, kartu esanti jau 40 metų.

Kokius stebuklus žmogaus gyvenime daro Dievo meilė ir Jį mylintys žmonės, daugiatūkstantinei arenai nepaprastai jaudindamasi paliudijo neįgalų sūnų auginanti mama Vilija.

„Jis niekada nekalbės, niekada nebendraus“, – šią negailestingą medikų diagnozę paneigė ir jos vaiką neatpažįstamai pakeitė Vilijos su dėkingumu minėti jauni žmonės katalikai, jos sūnaus draugai, jų sukurta meilės atmosfera. „Medicina bejėgė prieš Dievo meilę“, – sakė mama, su džiaugsmu dėkodama už meile išgydytą sūnų: šiandien jis yra bendraujantis, šokantis, žaidžiantis krepšinį ir turintis begalę draugų.

„Esam čia pačios Meilės surinkti ir pakviesti. Meilės, kuriai akivaizdžiai nėra negalimų dalykų, kuri mūsų negalias gali paversti visiškai neprognozuojamos patirties vieta“, – sakė žinomas kunigas Kęstutis Dvareckas, priklausomų asmenų bendruomenės „Aš esu“ (Vilnius) vadovas. Pavadinęs visus Dievo šventaisiais ir numylėtiniais, kun. Kęstutis meilės formulės „3x77“ atsakymą susiejo su trejybine Dievo bendryste ir paraginimu neužsisklęsti vienam su kitu – įsileisti į savo tarpą Dievą, kuris tuomet pradeda daryti savo stebuklus.

Fotografija Marijos Stanulytės

„Dievas kviečia priimti Jo meilę ir ją dauginti. Meilė yra tai, ko šiandien labiausiai alkstam ir nesam pertekę: meilės, kuri būtų nenuperkama, besąlygiška, neužtarnauta. Esame kviečiami ja dalytis: daugyba meilėje reiškia dalybą“, – sakė kun. Kęstutis, atkreipdamas dėmesį į evangelinį skaičių – 77 – atleidimą be išskaičiavimų.

„To neįmanoma be Dievo atleidimo – jis panašus į atlydį, jis atšildo mūsų širdis. Taip atlėgsta įsiskaudinimo įšalas, taip širdis paruošiama pavasariui!“, – nuščiuvusioje arenoje sakė kunigas ir kiekvieną drąsino būti savimi – juk esam Dievo meilės dalis, esam Jo meilės vaisius!

Fotografija Marijos Stanulytės

Šventės dalyviai plojimais sutiko scenoje kasmet Šv. Valentino dienoje KITAIP apsilankančius Lietuvos vyskupus, LVK pirmininko, Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimą ir pakvietimą su tuo pačiu entuziazmu bei meilės jėga atvykti į didžiausią jubiliejinį renginį – Gailestingumo kongresą Vilniuje gegužės 6–8 dieną. Apaštališkasis nuncijus priminė visiems apie popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Gvadalupėje ir kaip Šventojo Tėvo atstovas mūsų krašte jo vardu suteikė visiems apaštališkąjį palaiminimą.

Fotografija Marijos Stanulytės

Ganytojų sveikinimus palydėjo ypatingas tą vakarą Dievo gerumo ir meilės pašlovinimas – jaunimo choro „Exaudi“ atliekamas Gailestingumo jubiliejaus himnas.

Kaip ir žadėjo rengėjai, į Kauną darsyk atvykusi krikščioniškos muzikos grupė „Trinity“ iš Olandijos (2013 m ji dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose) iš tikrųjų per kelias minutes ant kojų sukėlė jaunuosius šventės dalyvius. Kartu su charizmatiškaisiais atlikėjais iš tūkstančių širdžių arenoje Viešpačiui nuskambėjo džiaugsmingasis „Aleliuja!“

Fotografija Marijos Stanulytės

Arkivysupijos kurijai šventėje talkino daugiau kaip dvidešimt jaunųjų savanorių, pasirengimo komandai vadovavo sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Šventės vedėjai – Vytautas Salinis ir Inga Kuliavienė.

Fotografija Marijos Stanulytės

Likusiems namuose Šv. Valentino vakarą informacinis rėmėjas LRT šventę iš „Žalgirio“ arenos tiesiogiai transliavo „Kultūros“ kanalu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune