Miesto misijų vakaras kavinėje: į žmonių klausimus – vyskupo atsakymai (2016 04 21)
Paskelbta: 2016-04-22 09:42:02

Fotografijos Tomo Rakausko

Balandžio 21 d. „Vero Cafe“ kavinėje vėl surengtas Miesto misijų vakaras iš ciklo „Klausk vyskupo“. Pirmuosiuose šio ciklo vakaruose su kauniečiais bendravo arkivyskupas Lionginas Virbalas. Šį kartą kavinėje lankėsi vyskupas Kęstutis Kėvalas, daugiau kaip valandą praleido su beveik trimis dešimtimis žmonių (tarp jų – nemažai jaunuolių), atsakydamas į iš anksto užduotus ar čia pat, kavinėje, pateikus klausimus. Šie klausimai atspindėjo žmonių norą pažinti savo tikėjimą ir Bažnyčios mokymą, jiems atrodė svarbus ganytojo žodis ir pamokymas, padedantis krikščioniškai žvelgti į mūsų šiandieną ir į savo gyvenimą, santykius su kitais.

„Tikėjaus šito klausimo“, – sakė vysk. Kęstutis Kėvalas šiame vakare, vykstančiame tuo laiku, kai daugelio akys po vyskupų Sinodų šeimų sielovadai krypsta į Bažnyčią: ką ji šiandien sako šeimoms, kokiu gailestingumu šiandien žvelgia į šeimos neišsaugojusius, antrą kartą susituokusius? O gal tai papiktins darniai gyvenančius šeimose?

Atsakydamas ganytojas žmonių žvilgsnius jau kreipė į posinodinį popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ (kol kas dar laukiame jo lietuviškojo leidimo), atspindintį popiežiaus norą padėti žmonėms, kad į jų patiriamus sunkumus santuokoje, šeimoje būtų žvelgiama Jėzaus pavyzdžiu (pvz., kaip Jis elgėsi su nusidėjusiomis moterimis), kad būtų jautriai žiūrima į konkretų žmonių atvejį.

„Bažnyčia negali žmonių padaryti aukomis antrą kartą“, – sakė vysk. K. Kėvalas, pabrėždamas, jog jautrus Bažnyčios žvilgsnis į konkrečius atvejus nereiškia, jog ji pažeidžia bendrą savo mokymo principą – santuokos neišardomumą. 

„Bravo!“ – sakė vyskupas Kęstutis pagirdamas jauną merginą, kavinėje atvirai pasidalijusią savo pasiryžimu ir draugo pakvietimu skaisčiai gyventi sužadėtuvių laikotarpiu. Pasak vyskupo, dėl gerų dalykų verta dėti daug pastangų, netgi rizikuoti. Ganytojas pastebėjo, jog net paaugliai šeimą iškelia į aukščiausią vietą vertybių sąraše, tad pasidalijo mintimi, jog šiandien labai reikia padėti ypač paaugliams suvokti, kaip pasiekti tai, apie ką jie svajoja – turėti ateityje gerą, gražią šeimą.

Paklaustas apie kunigų seksualinio išnaudojimo skandalus ir reakcijas, ypač tikinčiųjų, į juos, vyskupas Kęstutis rėmėsi ir filmo „Senasacija“ istorija. „Tai iš tiesų buvo pagalba Bažnyčiai „užčiuopti ligą“ ir turėti galimybę pritaikyti jai vaistus“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog tai tapo akstinu gydyti, auginti bažnytinę bendruomenę – ir tai išėjo į gera. Bažnyčia irgi yra visuomenės dalis, tad ar jos drąsa pripažinti savo klaidas nepaskatina ir visų būti drąsių ir kalbėti apie savąsias problemas?

Be šių ir kitų klausimų, artėjant Pasaulinei gyvybės dienai, atsakydamas į paklausimą, vyskupas turėjo progą viešumoje darsyk pabrėžti su niekuo nepalyginamą žmogaus gyvybės vertę. Kalbėdamas apie sunkią aborto nuodėmę, kilnesniu veiksmu ir mažesniu blogiu pavadino šiuo atveju kad ir vaikų globos namų pasirinkimą, nei žudymą, jei vaiko nenorima auginti, ir čia pat pasidalijo apie Olandijos, kur įteisinta eutanazija, atveju: 100 proc. jau nutarusių ją pasirinkti atsisakė mirtinos injekcijos numatytą dieną.

Kitas susitikimas su vyskupu kavinėje – gegužės 19 d. Išankstinių klausimų laukiama klauskvyskupo@gmail.com

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune