Giedojimo seminaras Jaunimo centre (2016 04 23)
Paskelbta: 2016-04-26 18:28:24

Balandžio 23 d.  arkivyskupijos Jaunimo centre nuo ankstyvo ryto būriavosi žmonės, tarnaujantys Bažnyčioje giesme. Šie giesmininkai šeštadienį paskyrė savo laiką gilintis į šlovinimą ir liturginį giedojimą. Geriau suprasti šias temas padėjo ses. Gabrielė Vasiliauskaitė OSB, Gintas Petkevičius ir kun. dr. Vilius Sikorskas.

Seminaro įvadą apie šlovinimą, kaip deramai jam pasiruošti, pristatė bei asmenine patirtimi apie maldą giesme tiesiogiai iš Japonijos dalijosi Katalikų teologijos fakulteto studentas Gintas Petkevičius. Gintas atkreipė dėmesį, kad labai svarbu, jog šlovintojai visuomet stengtųsi išlikti maldoje ir „neužstotų“ Viešpaties. Būtent giesme bandome parodyti į Dievą, nukreipti žmones link Jo. „Kas gieda – dvigubai meldžiasi“ – sakė šv. Augustinas, tad išklausę Ginto visi drauge ėmėmės praktikos ir skyrėme laiką šlovinimui.

Antroji seminaro dalis prasidėjo pranešėjo kun. dr. Viliaus Sikorsko paskaita „Giesmė – būtina iškilmingos liturgijos dalis“. Šios paskaitos metu visi išgirdo daug teorijos, kuriai suprasti ir įsisavinti neužtenka vienos dienos, tačiau verta žinoti, ypač renkantis repertuarą šv. Mišioms. Pranešėjas atsakė į dalyviams iškilusius klausimus. Seminaro metu taip pat buvo nagrinėjamas psalmių giedojimas, supažindinama su įvairiomis (grigalinėmis ir šiuolaikinėmis) psalmių melodijomis. Šis užsiėmimas buvo daugiau praktikinis, tad Jaunimo centras skambėjo nuo įvairiausių psalmių ir giesmių.

Išgirdę daug teorijos, kai kuriuos dalykus išbandę praktiškai, dalyviai buvo kviečiami atiduoti savo visus rūpesčius bei džiaugsmus Viešpačiui adoracijoje. Seminaras baigėsi Eucharistijos šventimu. Dalyviai su šypsenomis ir pilnais teorijos segtuvais iškeliavo į savo kasdienybę, kurioje giesmė turi svarbią vietą. Seminaras suteikė žinių, kurias belieka pritaikyti praktikoje, o svarbiausia – nepaliauti dalytis Dievo dovanotais talentais su aplinkiniais. Matome, kad seminaras atliepė dalyvių poreikį, tad tikime, kad ateityje tęsime arkivyskupijos jaunimo šlovintojų ugdymą.

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune