Kaune atidaryta RElaY – tarptautinė Europos lyderystės konferencija „Misionieriaus apsisprendimas“ (2016 05 04)
Paskelbta: 2016-05-05 08:28:16

Daugiau kaip 200 dalyvių iš 20-ies šalių gegužės 4 d. susirinko į mūsų šalyje vykstančią tarptautinę lyderystės konferenciją „Misionieriaus apsisprendimas“. Tokios tarptautinės konferencijos kas treji metai organizuojamaos vis kitoje Europos šalyje. Iš viso RElaY yra surengęs 7 konferencijas, jos jau buvo Maltoje, Čekijoje, Slovakijoje, Airijoje ir kitur. Konferenciją Kaune (čia ji truks keturias dienas iki gegužės 8-osios) organizavo RELaY komanda, Tarptautinio charizminio atsinaujinimo judėjimas (ICCRS), „Naujosios Sandoros“ bendruomenė ir Kauno arkivyskupijos kurija.

Po vakarienės konferencijos dalyvius pagrindinėje (arkivyskupijos konferencijų) salėje pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Savo žodyje ganytojas sakė, jog lyderis yra tas, kuris eina kitų priekyje, sykiu atkreipdamas dėmesį, jog ir lyderis negali veikti be kitų žmonių, einančių greta. Arkivyskupas priminė pasauliečių svarbą Bažnyčioje ir dėkojo už tai, kad gali tarnauti tardamas sveikinimo žodį.

Šūksniu, kaip jam gera būti Kaune, RELaY susitikime, pirmąją konferenciją pradėjo vienas iš pagrindinių jos pranešėjų Pete Greigas. Jo pranešimo tema buvo „Susitikimo mokykla”, o ją atskleisdamas P. Greigas remėsi popiežiaus Pranciškaus per apsilankymą Kuboje pasidalytomis mintimis apie susitikimo kultūrą.

Pete Greigas yra vienas iš „24/7“ maldos namų, tarptautinio ekumeninės maldos judėjimo „Misija ir teisingumas“ įkūrėjas. Konferencijoje kalbėtojas papasakojo apie tai, kaip Dievas jį pakvietė į tokią maldą – melstis kiekvieną dieną, kiekvieną minutę, be sustojimo. Dabar, praėjus 15 metų nuo maldos namų įkūrimo, Europoje ir pasaulyje, 123 valstybėse, yra 12 tūkst. tokių maldos namų, vienijančių skirtingų tautybių ir denominacijų atstovus.

„Aistra Bažnyčiai skatina mus melstis, šauktis: Teateinie Tavo karalystė. Žinome, kad negalime pasitikėti tik strategijomis ir programomis, mums reikia Šventosios Dvasios, kad uždegtų mūsų širdis“, – šiais Europoje garsių Kristaus misionierių žodžiais  buvo įkvėpti konferencijos dalyviai pirmąjį savo susitikimo vakarą, kuriame, be to, jie drauge šlovino Viešpatį su svečiais iš Slovakijos, bendruomenės „Rieka zivota“ („Gyvenimo upė“).

 

<

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune