Devintinių atlaiduose Švč. Sakramento rektorate – malda ir už bažnyčios atstatymą (2016 05 26)
Paskelbta: 2016-05-26 14:11:36

Švč. Sakramento rektoratas, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centras bei Šv. Ignaco kolegija gegužės 26 dienos vidudienį pakvietė kauniečius į Devintinių atlaidus, kurie vyko bažnyčios šventoriuje. Švč. Sakramento bažnyčia tebėra gyva sovietmečio padarytų žaizdų liudytoja – sovietų valdžios nusavintoje bažnyčioje jos interjeras buvo visiškai sunaikintas, čia ilgą laiką veikė „Santakos“ kino teatras. Dabar pamaldos joje vyksta tik nedidelėje, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę įrengtoje koplyčioje.

Devintinių šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ bei svečias kunigas jėzuitas, kaip Generalinio vyresnio atstovas vizituojantis jėzuitus Lietuvoje ir Latvijoje, taip pat Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius.

Brolius kunigus, Švč. Sakramento rektoratą, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro bei Šv. Ignaco kolegijos bendruomenes, į pamaldas susirinkusius kauniečius sveikinęs arkivysk. S. Tamkevičius kvietė šioje šventėje, kuri atnaujina pagarbą ir meilę Eucharistijai, dėkoti Viešpačiui už brangiausią dovaną – kad Jis pasiliko su žmonėmis Švenčiausiajame Sakramente.

„Švenčiame tą nuostabų įvykį ir dėkojame Dievui, kad tokiu būdu jis mus maitina ir stiprina, nes patys vieni būtume per silpni priešintis blogiui ir laimėti Dievo draugystę čia, žemėje, ir amžinybėje. Jėzus ateina pas mus kaip Gyvoji Duona ne dėl vienkartinio pagerbimo, bet kad ja nuolatos mus maitintų. Todėl prisiminti ir pasidžiaugti Eucharistijos įsteigimu per maža – reikia ja tinkamai ir dažnai naudotis“, – sakė ganytojas vėliau savo homilijoje.

Be kita, arkivyskupas atkreipė dėmesį į vis labiau Bažnyčioje plintantį Eucharistijos garbinimą (adoraciją), pasidžiaugė, kad Jėzaus artumai savo laiko skiria vis daugiau jaunų žmonių ir kaip ypač brangiems arkivyskupijos žmonėms padėkojo Eucharistijos adoruotojams, kurie dieną ir naktį dalyvauja Eucharistijos adoracijoje šioje bažnyčioje. 

Pamaldų pabaigoje buvo pagarbintas išstatytas Švč. Sakramentas bei einama Devintinių procesija.

Dėkodamas atlaidų dalyviams, rektorius kun. J. Stankevičius atkreipė visų dėmesį į dramatišką Švč. Sakramento bažnyčios istoriją. 1700 m. birželio 6 dieną pašventintą bažnyčią pirmąkart labai nusiaubė čia laikinai įsikūrusi 1812 m. prancūzų žygio į Maskvą kariuomenės įgula. 1845 m. carinė valdžia bažnyčią visai uždarė, o 1865 m. nuspręsta ją paversti cerkve sunaikinant interjerą, nugriaunant bokštus. 1919 m. šventovė sugrąžinta katalikams. Iš pradžių laikinai ji buvo Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia, vėliau tarnavo VDU bendruomenės reikmėms.

Sovietų valdžia 1949 metais bažnyčią uždarė ir pavertė knygų sandėliu. Nuo 1963 metų ji buvo paversta „Santakos“ kino sale, o visas vidaus interjeras sunaikintas. Atkūrus Nepriklausomybę, jėzuitai buvusio kino teatro kavinės salėje įrengė koplyčią akademiniam jaunimui. Nuo 2005 m. lapkričio 3 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu šioje koplyčioje vyksta nuolatinė (visą parą trunkanti) Švč. Sakramento adoracija. 2016 m. vasario 1 d. Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo dekretu čia įsteigtas rektoratas, pradėtas bažnyčios atstatymo procesas ir kviečiama prisidėti prie šios bažnyčios atstatymo darbų.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune