Šv. Jono Krikštytojo centre pašventinta koplyčia (2016 06 16)
Paskelbta: 2016-06-16 14:56:25

Birželio 16 d. vidudienį Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas pašventino Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčią. Ta proga joje Kauno arkivyskupas, drauge augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, kun. Artūras Kazlauskas aukojo šv. Mišias. Jose dalyvavo kurijos bei institucijų darbuotojai.

„Te Viešpats palaimina šią ypatingą erdvę, tarnausiančią maldai“, – sakė arkivyskupas, liturgijos pradžioje pašventinęs koplyčią, o vėliau, po bendruomeninių maldavimų, – ir koplyčios altorių. Šis altorius – tai ypatinga dovana arkivyskupijai, jos sielovados darbuotojams – jį savo rankomis pagamino ir padovanojo Pravieniškių pataisos namuose kalintys nuteistieji.

Mišiose melstasi už juos bei visus geradarius, padėjusius įrengti koplyčią, taip pat šios idėjos sumanytojus, visą arkivyskupijos bendruomenę, ypač evangelizacinę jos misiją.

Trumpą homiliją pasakęs arkivysk. L. Virbalas atkreipė dėmesį į dienos Evangeliją, kalbančią apie maldą, ir ypač į žodžius: „Teesie tavo valia“ (Mt 16, 10). „Tai Viešpaties kvietimas, bet jis nėra lengvas“, – sakė ganytojas apie mūsų maldas, kuriomis dažniausiai kreipiamės į Viešpatį su savo prašymais. Homilijoje pastebėta, jog pats Viešpats atsiveda žmones į savo auką – Eucharistiją. Dalyvaudami joje mokomės tarti: „Teesie tavo valia“, paskui pasakyti Viešpačiui, kuo šiandien gyvename, kas mums svarbu ir reikalinga.

Atidavę Dievui garbę ir šlovę, pasak ganytojo, galime kažką gero ir gražaus nuveikti Jo padedami. Šia proga ganytojas pasidžiaugė iš gražios iniciatyvos atsiradusia nauja maldos erdve, padėkojo visiems, kurie tuo rūpinosi.

Šv. Jono Krikštytojo centras tarnauja sielovadai, institucijų poreikiams antrus metus. Institucijos, parapijos, maldos grupės ir kt. gali rengti čia seminarus ar rekolekcijas. Be koplyčios ir valgomojo, yra salė, taip pat galimybė nakvoti 32 žmonėms (ir daugiau).  

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune