Seminaras šeimoms „Meilės mistika ir realistika“ (2016 11 18)
Paskelbta: 2016-11-25 12:44:56

Lapkričio 18 d. arkivyskupijos konferencijų salėje vyko seminaras, kurį organizavo arkivyskupijos Šeimos centras. Seminarą intriguojančia tema – „Meilės mistika ir realistika“ – vedė VDU Teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius. Po trumpos maldos už susirinkusius lektorius paaiškino žodžio „mistika“ reikšmę. Kalbant apie Santuoką – tai labai tikslu: kažkas yra, bet dar nematyti. Šventajame Rašte Jėzus Santuoką naudoja kaip pagrindinį palyginimą kalbėdamas apie svarbiausius mūsų gyvenimo dalykus. Mes norime gyventi pilnai, laimingai, apsčiai. Jėzus nori papasakoti mums, kad tai įmanoma ir kaip tai įmanoma. Juk apstesnio gyvenimo troškimas yra įdiegtas mumyse.

B. Ulevičius seminare liudijo apie savo santuokinio gyvenimo iššūkius, išmoktas pamokas ir gaunamą „Dievo meilės paketą“. Jis pabrėžė, kad norint atrasti save reikia atrasti kitą, o sutuoktinių meilėje Dievas dovanoja savo meilę. „Atrodo, kad tuokiamės iš meilės, bet tikroji meilė laukia pabaigoje (po daugelio Santuokos metų). Visi dideli dalykai yra mažuose dalykuose“, – kalbėjo lektorius. Pertraukos metu dalyviai ne tik vaišinosi, bet ir buvo pakviesti diskutuoti savo poroje temomis: kaip galėtume padėti vienas kitam stebėtis? Kas mus stebina mūsų santuokoje? Ką turime daryti, kad mūsų nuostaba tęstųsi?

Atsakęs į susirinkusiųjų klausimus Benas Ulevičius seminarą baigė malda. Renginį parėmė Lietuvių katalikų religinė šalpa ir Vokietijos katalikų akcija Renovabis.

Kitas Šeimos centro seminaras vyks gruodžio 16 d.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

Ganytojas

Dievo artumas žmogui jau dabar apšviečia pasaulį su visu liūdesiu, problemomis ir skausmais. Šį artumą atskleidžia tikėjimas, atveriantis vartus Dievui, kad Jis įžengtų į mūsų gyvenimą, teiktų stiprybės eiti pirmyn. Mumyse yra vietos Dievui, tik priimkime Jį kaip Marija.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos Pažaislyje)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama