Arkivyskupijos Caritas dalyvavo regioninėje diskusijoje apie kūdikių globos aspektus pertvarkos eigoje (2016 12 06)
Paskelbta: 2016-12-09 07:48:00

Gruodžio 6 d. Kaune, Vaikų reabilitacijos ligoninėje „Lopšelis“ (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialas), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kartu su Kauno arkivyskupijos „Caritu“ surengė apskritojo stalo diskusiją „Kūdikių globos aspektai institucinės globos pertvarkos procese“.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM įgyvendina projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“. Viena iš tikslinių šio projekto grupių yra vaikai, likę be tėvų globos (taip pat ir kūdikiai), vaikai bei jų šeimos, patiriančios riziką. Apskritojo stalo diskusija siekta pristatyti projekto tikslus ir aptarti sunkumus, kylančius dėl globėjų paieškos, pasidalyti gerosios praktikos pavyzdžiais. Diskusijoje dalyvavo Kauno regiono Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyrių specialistai, vaikų globos namų atstovai, GIMK specialistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Renginio pradžioje arkivyskupijos „Carito“ direktorius Arūnas Kučikas perdavė Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo sveikinimą ir patvirtinimą, jog Katalikų Bažnyčia remia pilietines ir valstybės iniciatyvas siekiant padėti užaugti naujose šeimose be tėvų globos likusiems kūdikiams. A. Kučikas, pratęsdamas ganytojo sveikinimą, paminėjo, jog Kauno „Caritas“, darbuodamasis vaikų globos ir įvaikinimo baruose su naujai pradėta „Vaiko gerovės instituto“ programa, vadovausis vaiko orumo, subsidiarumo ir bendradarbiavimo su įvairiomis organizacijomis principais.

Alina Jakavonienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktorė, supažindino su Lietuvos institucinės globos pertvarkos procesais, esama kūdikių ir vaikų globos bei įvaikinimo situacija. Prelegentė pabrėžė, jog institucinė kūdikių globa laikytina „instituciniu smurtu“, todėl ir kūdikių bei vaikų globos pertvarkos siekis – pirmiausia sudaryti prielaidas, jog alternatyvi vaikų globa būtų įgyvendinama tik šeimoje, įsipareigojant remti šeimą ir pozityvią tėvystę, skatinti visuomenės pakantumą šeimos globos netekusiems vaikams.

Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ direktorė dr. Audronė Prasauskienė apžvelgė vadovaujamos institucijos, kurioje šiuo metu auga 43 tėvų globos netekę vaikai, situaciją. Vadovė supažindino su institucijos vykdoma veikla, pastebėjo, kad nuo 2017 m. įsigalios Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, stipriai ribojantis kūdikių globos veiklą. Prelegentė pastebėjo, jog rengiantis pokyčiams yra svarbus institucijų bendradarbiavimas ir visuminis požiūris į vaiką.

Irena Segalovičienė, Kauno miesto mero patarėja, supažindino su pagrindiniais savivaldybės reorganizaciniais darbais bei rengiamais veiksmais siekiant surasti reikiamą budinčių, laikinųjų ir nuolatinių globėjų skaičių bei intensyvinant pagalbą įvaikinusioms ir globėjų šeimoms. Tai būtų finansinė parama, paslaugų šioms šeimoms tinklo plėtojimas savivaldybės ir NVO lygmenimis bei gyventojų požiūrio keitimas užsiimant informacijos sklaida.

Arkivyskupijos „Carito“ programos „Vaiko gerovės institutas“ vadovė ses. Daiva Kristina Kuzmickaitė MVS apžvelgė institucinės globos istorinę raidą Jungtinėse Valstijose, įpindama ir Čikagos arkivyskupijos „Carito“ šioje srityje vykdomų sėkmingų veiklų pavyzdžių.

Aistė Viplentienė, VšĮ „Vilties glėbyje“ direktorė, papasakojo apie šeimoje augančius du iš kūdikių namų paimtus vaikus, teikiančius daug džiaugsmo visai šeimai, atkreipė dėmesį į tokius vaikus priėmusių šeimų iššūkius ir šių šeimų palaikymo svarbą.

Renginio dalyviai iš Kauno regiono Vaiko teisių bei vaikų globos tarnybų išsakė susirūpinimą dėl pertvarkos metu kylančių sunkumų, dalijosi įžvalgomis apie galimus sprendimus. Renginį moderavusi V. Rudzinskienė, Kauno regiono pertvarkos koordinatorė, užbaigdama diskusiją kvietė dalyvius toliau bendradarbiauti ieškant optimalių sprendimų institucinės globos pertvarkos srityje.

Kauno arkivyskupijos „Caritas“ informacija

 

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune