Arkivyskupijos Katechetikos centre – kūrybinio dailyraščio konkursas „Geroji žinia“ bei moksleivių darbų paroda
Paskelbta: 2017-01-11 12:23:37

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centras kartu su Kauno m. tikybos mokytojų metodiniu būreliu 2016 m. gruodžio mėnesį organizavo tikybos pamokas lankančių 5-ų klasių moksleivių kūrybinio dailyraščio konkursą „Geroji žinia“ pagal Lk 2, 11–14. Penktokai savo darbeliais stengėsi įsigilinti į Kalėdų įvykius, perteiktus Naujajame Testamente, bei kūrybiniu dailyraščiu išreikšti Jėzaus gimimo žinią pagal Luko evangeliją, taip dalydamiesi tikėjimo, grožio, kalėdinio džiaugsmo žinia su kitais. Pagal konkurso nuostatus, kiekviena mokykla galėjo pristatyti ne daugiau kaip tris penktokų darbus.

Sausio 4 dieną susirinkusi darbų vertinimo komisija žavėjosi puikiai atliktais darbais, moksleivių išradingumu kūrybiškai perteikiant kalėdinę žinią. Į Katechetikos centrą atkeliavo 68 darbai iš 31-os Kauno arkivyskupijos teritorijoje esančios mokyklos. Vaikams darbus atlikti padėjo, juos konsultavo 37 mokytojai – ne tik tikybos, bet ir dailės bei lietuvių kalbos.

Gražiausi darbai sausio mėnesį eksponuojami Kaatechetikos centre (A.Jakšto g. 4, II aukštas). Visiems dalyviams ir jų mokytojams įteikti Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro padėkos raštai, o komisijos narių išrinkti 5 geriausi darbai dar gaus A. Długoszo knygą „Gerasis Dievas kalba mums“. Jas kartu su konkurso diplomais gaus šių mokyklų moksleiviai: 

Altėja Valkavickaitė (Kauno Juozo Grušo meno gimnazija),
Aurelija Krikštolaitytė (Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla),
Julija Daukšaitė (Kauno Juozo Grušo meno gimnazija),
Laura Rimkutė (Kėdainių r. Šėtos gimnazija),
Liepa Vazgytė (Kauno Palemono gimnazija).

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro informacija

Ganytojas

Mergelė MARIJA nori būti mūsų liūdesio, nusiminimo, pasimetimo gydytoja. <...> Ji kviečia būti Jos bendradarbiais, Viešpaties teikiamo džiaugsmo talkininkais (plg. 2 Kor 1, 24). Jau šiandien galime padėti vieni kitiems. Jau šiandien galime priimti Dievo malonę ir kurti savo ir Tėvynės ateitį, jausdami atsakomybę už ją >>.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos Šiluvoje)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama