Šlovinimo vakaras – malda už Kauną ir kauniečius Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje (2017 03 30)
Paskelbta: 2017-03-31 10:45:36

Nuotrauka Šv. Jurgio (pranciškonų) rektorato ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Kovo 30 dieną Kaune, Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje, vyko arkivyskupijos kurijos sielovados bendradarbių organizuojamas Miesto misijų renginys – Šlovinimo vakaras, kuriame meldžiamasi už Kauno miestą ir save. Šie vakarai sukviečia kauniečius, ypač jie mėgstami jaunimo, o vakaruose šlovinimui dažniausiai vadovauja taip pat jauni žmonės.

Tą vakarą savo kūrybos giesmėmis Viešpatį šlovino ir kvietė drauge prisijungti grupė „ Iš nieko“ – Justina Mikulytė-Žukauskienė ir Darius Žukauskas (Lietuvos jaunimo dienų himno „Kelkis ir eik“ 2010 metais autoriai). Pabūti valandėlę Viešpaties artumoje, pašlovinti Jo gerumą drauge su jaunais, nuoširdžiais šlovintojais atėjo nemažas būrys kauniečių, daugiau jaunų žmonių, studentų.

Visus užsukusius į Šv. Jurgio bažnyčią maloniai pasitiko ir pasveikino čia tarnaujantis kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Jis papasakojo istoriją apie darbininkus kurie ginčijosi, kieno iš jų darbas yra prasmingesnis, nes vieni tiesė kelią į miestą, kiti statė jame katedrą.

„Mūsų gyvenimo kelionėje visi darbai įgauna prasmę, kai juos atliekame su Viešpačiu“, – sakė kun. Juozapas Marija, atkreipdamas dėmesį į Švenčiausiąjį Sakramentą kaip ženklą, kas yra mūsų kelionės tikslas. Kunigas pranciškonas taip pat priminė išgyvenamą gavėnios metą, kviečiantį į atgailą, paragino per susitaikymą, Dievo padedamiems, vėl patirti Jo vaikų laisvę ir džiaugsmą.

Išstatęs Švenčiausiąjį Sakramentą ir vadovavęs Jo pagarbinimui, vėliau kunigas sėdo į klausyklą. Nemažai žmonių tą vakarą atliko išpažintį.

Kitas Šlovinimo vakaras – balandžio 27 dieną. Į šiuos vakarus greta Santakos parko, kur yra Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčia, kviečiami visi!  

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune