Ugdymo seminaras bažnyčių tvarkytojoms (2017 03 30)
Paskelbta: 2017-03-31 12:17:43

Nuotraukos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės ir Ievos Šiugždinienės

Kovo 30 dieną arkivyskupijos kurija, tęsdama seminarų ciklą parapijų sielovados bendradarbiams „Kad Tavo namuose būtų gera ir jauku“, į ugdymo seminarą pakvietė tuos žmones, kurie rūpinasi bažnyčių švara ir tvarka. Į kurijos pakvietimą susitikti, patirti bendrystę, ugdyti savo dvasinį gyvenimą ir praktiškai pasimokyti atsiliepė bemaž 20 bažnyčių valytojų iš įvairių arkivyskupijos parapijų (ne tik Kauno miesto).

Arkivyskupijos Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre šiuos ne mažiau už kitus svarbius parapijų darbuotojus pirmą kartą jiems surengtame seminare pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Ganytojas pabrėžė jų tarnystės svarbą – juk, atrodo, pats Dievas nebijo fizinio darbo, išsitepti rankų, kurdamas žmogų iš žemės dulkių. Arkivyskupas padėkojo atliekantiems šį reikalingą, tačiau dažnai nepastebimą ir dėl to nuolankumo reikalaujantį darbą bažnyčiose. Be kita, ganytojas pastebėjo, jog apie žmogaus dvasingumą netgi vienuolinėse bendruomenėse būna sprendžiama pagal tai, ar jis nebijo fizinio darbo.  

„Nors darbas paprastas, bet bažnyčios aplinka, švara, tvarka yra labai svarbu. Nebūtų gera ateiti į bažnyčią, jei nebūtų jūsų", – sakė arkivyskupas, pasidalijęs ir apie tai, kaip jis taip pat jaunystėje patarnaudavo bažnyčioje, ją tvarkydavo ir puošdavo.

Pirmąjį užsiėmimą vedusi sesuo benediktinė Agnietė Ivaškevičiūtė kalbėjo apie benediktiniškąjį šūkį ora et labora („melskis ir dirbk“), susijusį ir su bažnyčių tvarkytojų darbu. Pasidalyta mintimis, kaip jį atliekant, neretai tarnaujant altoriaus artumoje, išlaikyti pagarbą.

Antrąjį užsiėmimą vedė kurijos sielovados programų koordinatorė ir šios sielovados bendradarbių ugdymo programos vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Ji kalbėjo apie bendradarbiavimą ir dovanas, kuriomis dalijamasi bendruomenėje, pasitarnaujant tuo, kuo labiausiai esi Viešpaties apdovanotas. Vaida pasidalijo asmeniškais tikėjimo liudijimais ir kalbėjo apie širdies nuostatą, kurią keičia suvokimas, kad ir paprastais darbais ruošiame vietą Viešpačiui ateiti.

Praktiniais patarimais apie valymo priemones ir darbą seminare pasidalijo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokytoja Ona Dambauskienė.

Baigiant seminarą, moterys dėkojo už pakvietimą ir bendrystės galimybę, sakė, jog joms garbė ir džiaugsmas tvarkyti bažnyčias – Dievo ir mūsų namus. Visi šio ir vargoninkų seminaro dalyviai bei vedėjai drauge papietavo.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune