I ugdymo seminaras „Būti Bažnyčios tarnu“ parapijų referentėms (2017 04 20)
Paskelbta: 2017-04-21 14:15:45

Balandžio 20 dieną Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre vyko pirmasis ugdymo seminaras, skirtas parapijų referentėms, kurios atvyko ir norėjo tęsti pernai pradėtą bendrystę ir mokymąsi, kaip geriau tarnauti Bažnyčioje.

„Tarnavimo teologija“ – taip pavadinta tema seminare  kalbėjo Arūnas Kučikas. Pasiūlęs seminaro dalyvėms minčių lietų, Kauno arkivyskupijos Carito direktorius kėlė klausimą ir dalijosi apie darbą ir tarnystę Bažnyčioje – ko daugiau turėtų būti, kai dirbame, atliekame savo pareigas, talkindami sielovadoje, parapijų bendruomenėms ir pan. Kuo išskirtinis šis mūsų atliekamas darbas tarp kitų darbų? Tarnystėje svarbus nesavanaudiškumas, santykis, savanorystė, maldos gyvenimas ir pan. Darbe pagrindinis motyvas – atlyginimas, kompetencijos, organizavimas ir kt. A. Kučikas atkreipė dėmesį, kaip apie tarnavimą Jėzaus pavyzdžiu savo mokymuose  kalba popiežius Pranciškus, taip pat pasidalijo Vokietijos Bažnyčios patirtimi.

Ugdymo ciklo sielovados bendradarbiams vadovė, kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė su parapijų referentėmis jų pačių iniciatyva dalijosi labai praktiniais ir žmogiškais tarnystės Bažnyčioje aspektais, ypač kaip priimti ir atsiliepti į tų žmonių poreikius, kurie ateina į parapijas tik sakramentinių patarnavimų, kad jie pasijustų tikrai laukiami ir kad kai kada pirmas jų susitikimas su Bažnyčia nepaviltų. Kalbėtasi apie konkurenciją parapijų viduje bei išorėje – ar tikrai mokame džiaugtis, kai kitiems pasiseka? Juk ši sėkmė – tai sėkmė tiesiant kelius Viešpačiui! Ir parapijų referentų, kaip ir kitų Bažnyčios tarnautojų, darbe kyla „perdegimo“ problema. Jai spręsti dalytasi prioritetais, kam teiktina pirmenybė ir sunkiausioje tarnystėje. Tai Dievas, paskui šeima ir tik trečioje vietoje – darbas. Buvo dalytasi būtinybe nuolat atnaujinti dvasinį gyvenimą, eiti į susitikimą su žmonėmis semiantis jėgų iš tikrojo šaltinio – Jėzaus.

Apie bendravimo psichologiją seminare kalbėjo psichologė Judita Velžienė, praktiškai mokiusi, kaip spręsti kylančius konfliktus, kurie gali būti ir naudingi – padėti atskleisti ir spręsti problemas. Konfliktinėse situacijoje patarta kuo ramiau kalbėtis su įpykusiu žmogumi, savo pačių pyktį ir susierzinimą valdyti fizine veikla, ieškoti priežasčių, kodėl konfliktas įvyko, ir spręsti problemas (jei neįmanoma priimti sprendimų – atsitraukti).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama