Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje – apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę (2017 05 02)
Paskelbta: 2017-05-03 09:12:39

Nuotraukos Aldonos NARUŠIENĖS

Gegužės 2 dieną Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje, kurioje ne vienus metus darbavosi vyskupas Teofilius Matulionis, vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Simboliška, kad ši konferencija ir buvo skirta geriau susipažinti su Teofiliaus Matulionio asmenybe.

Konferenciją vedusi Birštono sakralinio muziejaus vedėja dr. Roma Zajančkauskienė supažindino su pagrindiniais arkivyskupo T. Matulionio biografijos momentais, pažymėdama, kad jis visuomet stengėsi pasitikėti Dievu, vykdyti Jo valią, o kančios nedramatizavo. Pasak prelegentės, tai buvo ganytojas, kuris net ir baisiausių kalinimų metu rūpinosi kartu kalinčiųjų dvasiniais reikalais. Jo gyvenimas rodo, kad tikroji laisvė yra tuomet, kai viskas derinama su Dievo valia. Pasak R. Zajančkauskienės, T. Matulionis buvo paprastas, gana linksmo būdo žmogus, didelį dėmesį skyręs sakramentiniam gyvenimui, vaikų religiniam ugdymui. Jam rūpėjo misijos, jis viską galėjo atiduoti už Bažnyčią, dorą, tikėjimą. Pranešime pabrėžta, kad vyskupas T. Matulionis labai brangino pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai ir kunigystę. Nuolat domėjosi kunigais, jų likimais. Nepaisant sunkių kalinimo sąlygų, sugebėjo dėkoti Dievui už viską.

Vėliau Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir visi konferencijoje dalyvavę dvasininkai.

Vyskupas Jonas Ivanauskas, sakydamas homiliją, minėjo, jog iš garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio turime mokytis tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. T. Matulionis liudijo tikėjimą tuomet, kai to labiausia reikėjo.

Kauno I dekanato dvasininkų konferencija baigta bendryste prie pietų stalo. Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas pasidalijo mintimis apie jau atliktus ir dar iki beatifikacijos iškilmių planuojamus atlikti darbus, pakvietė visus kuo gausiau dalyvauti iškilmėse.

Kunigas Nerijus PIPIRAS
 
Ganytojas

Dievo artumas žmogui jau dabar apšviečia pasaulį su visu liūdesiu, problemomis ir skausmais. Šį artumą atskleidžia tikėjimas, atveriantis vartus Dievui, kad Jis įžengtų į mūsų gyvenimą, teiktų stiprybės eiti pirmyn. Mumyse yra vietos Dievui, tik priimkime Jį kaip Marija.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš homilijos Pažaislyje)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama