Kauno I dekanato dvasininkų konferencijoje – apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę (2017 05 02)
Paskelbta: 2017-05-03 09:12:39

Nuotraukos Aldonos NARUŠIENĖS

Gegužės 2 dieną Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje, kurioje ne vienus metus darbavosi vyskupas Teofilius Matulionis, vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija. Simboliška, kad ši konferencija ir buvo skirta geriau susipažinti su Teofiliaus Matulionio asmenybe.

Konferenciją vedusi Birštono sakralinio muziejaus vedėja dr. Roma Zajančkauskienė supažindino su pagrindiniais arkivyskupo T. Matulionio biografijos momentais, pažymėdama, kad jis visuomet stengėsi pasitikėti Dievu, vykdyti Jo valią, o kančios nedramatizavo. Pasak prelegentės, tai buvo ganytojas, kuris net ir baisiausių kalinimų metu rūpinosi kartu kalinčiųjų dvasiniais reikalais. Jo gyvenimas rodo, kad tikroji laisvė yra tuomet, kai viskas derinama su Dievo valia. Pasak R. Zajančkauskienės, T. Matulionis buvo paprastas, gana linksmo būdo žmogus, didelį dėmesį skyręs sakramentiniam gyvenimui, vaikų religiniam ugdymui. Jam rūpėjo misijos, jis viską galėjo atiduoti už Bažnyčią, dorą, tikėjimą. Pranešime pabrėžta, kad vyskupas T. Matulionis labai brangino pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai ir kunigystę. Nuolat domėjosi kunigais, jų likimais. Nepaisant sunkių kalinimo sąlygų, sugebėjo dėkoti Dievui už viską.

Vėliau Šv. Mikalojaus bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir visi konferencijoje dalyvavę dvasininkai.

Vyskupas Jonas Ivanauskas, sakydamas homiliją, minėjo, jog iš garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio turime mokytis tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. T. Matulionis liudijo tikėjimą tuomet, kai to labiausia reikėjo.

Kauno I dekanato dvasininkų konferencija baigta bendryste prie pietų stalo. Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas pasidalijo mintimis apie jau atliktus ir dar iki beatifikacijos iškilmių planuojamus atlikti darbus, pakvietė visus kuo gausiau dalyvauti iškilmėse.

Kunigas Nerijus PIPIRAS
 
Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama