Kun. jubil. Bronislovo Gimžausko 90-tojo jubiliejaus paminėjimas (2017 05 15)
Paskelbta: 2017-05-16 15:04:01

Gegužės 15 dieną kun. jubil. teol. lic. Bronislovas Gimžauskas, šiuo metu gyvenantis Marijampolės specialiuosiuose globos namuose, minėjo garbingą 90-mečio jubiliejų.

Ta proga Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, pats jubiliatas ir daugiau nei dešimt kunigų.

Homiliją sakęs Kauno arkivyskupas L. Virbalas minėjo, kad kiekvienas kunigas yra pirmiausia Kristaus užkalbintas, kad ir kur darbuotųsi, savo ganomųjų bendruomenei turi rodyti Kristaus veidą, kartu nepamiršti asmeninio santykio su Juo.

Pasak arkivyskupo, kunigas turi mylėti ganomuosius, nuolat už juos melstis, būti su jais džiaugsmo ir skausmo valandą, semtis reikiamos stiprybės ir ištvermės iš maldos.

Baigiantis šv. Mišioms arkivyskupas jubiliatui įteikė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį palaiminimą liudijantį raštą. Jubiliatą sveikino Marijampolės globos namų direktorė Viduta Bačkierienė ir darbuotojos, buvęs Ukmergės rajono meras Algirdas Kopūstas, Veprių parapijos, kur jubiliatas per savo daugiau nei šešis dešimtmečius trunkančią kunigiškąją kelionę dirbo ilgiausiai, atstovai, giminės ir pažįstami.

Nuotaikinga agapė ir jubiliejinio gimtadienio paminėjimas vėliau vyko Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos namų salėje. Čia jubiliatas visus džiugino gera nuotaika, sugebėjimu nuoširdžiai ir linksmai visiems pristatyti kiekvieną atvykusį į šventę jam be galo svarbų svečią.

Kun. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune