Kun. jubil. Bronislovo Gimžausko 90-tojo jubiliejaus paminėjimas (2017 05 15)
Paskelbta: 2017-05-16 15:04:01

Gegužės 15 dieną kun. jubil. teol. lic. Bronislovas Gimžauskas, šiuo metu gyvenantis Marijampolės specialiuosiuose globos namuose, minėjo garbingą 90-mečio jubiliejų.

Ta proga Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, pats jubiliatas ir daugiau nei dešimt kunigų.

Homiliją sakęs Kauno arkivyskupas L. Virbalas minėjo, kad kiekvienas kunigas yra pirmiausia Kristaus užkalbintas, kad ir kur darbuotųsi, savo ganomųjų bendruomenei turi rodyti Kristaus veidą, kartu nepamiršti asmeninio santykio su Juo.

Pasak arkivyskupo, kunigas turi mylėti ganomuosius, nuolat už juos melstis, būti su jais džiaugsmo ir skausmo valandą, semtis reikiamos stiprybės ir ištvermės iš maldos.

Baigiantis šv. Mišioms arkivyskupas jubiliatui įteikė popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį palaiminimą liudijantį raštą. Jubiliatą sveikino Marijampolės globos namų direktorė Viduta Bačkierienė ir darbuotojos, buvęs Ukmergės rajono meras Algirdas Kopūstas, Veprių parapijos, kur jubiliatas per savo daugiau nei šešis dešimtmečius trunkančią kunigiškąją kelionę dirbo ilgiausiai, atstovai, giminės ir pažįstami.

Nuotaikinga agapė ir jubiliejinio gimtadienio paminėjimas vėliau vyko Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos namų salėje. Čia jubiliatas visus džiugino gera nuotaika, sugebėjimu nuoširdžiai ir linksmai visiems pristatyti kiekvieną atvykusį į šventę jam be galo svarbų svečią.

Kun. Nerijus Pipiras

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama