Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose pašventinta koplyčia (2017 05 18)
Paskelbta: 2017-05-18 17:10:26

Padėkme vaikams žengti
į tikrųjų vertybių pasaulį…

Mons. K. Vasiliauskas

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose Socialinės integracijos į visuomenę poskyryje gegužės 18 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino koplyčią, kurią įrengė Socialinės integracijos į visuomenę poskyrio vedėja Ina Aušrytė Gustienė nuteistųjų sielovados poreikiui.

Renginyje dalyvavo įstaigos kapelionas kunigas Virginijus Birjotas, Karmėlavos parapijos klebonas kunigas Virginijus Veprauskas, Kauno miesto Amalių bendruomenės centro vadovas Vidas Pocius, nuolatinė rėmėja Virginija Sakalauskienė, UAB „Bijola“ savininkė nuolatinė rėmėja Jolanta Valaikienė, Labdaros ir paramos fondo ,,ALFA-1“ direktorius Jonas Baltrušaitis su žmona Alma, Gričiupio seniūnijos seniūnė Jolanta Žakevičienienė, Šančių suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotojas Edmas Malskis.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas palinkėjo darbuotojams, kad Viešpats sustiprintų juos savo malone ir laimintų jų darbo vaisius, o daromas gėris grįžtų šimteriopa palaima. Įstaigos kapelionas kunigas Virginijus Birjotas teigė, kad tai bus susikaupimui ir sielovadai skirtas kambarys, kur nuteistieji galės pabūti patys su savimi, savo mintimis, pasimelsti. Kunigas Virginijus Veprauskas palinkėjo visiems surasti sielos ramybę, turėti laiko susikaupimo minutei.

Atvykę į koplyčios šventinimo ceremoniją rėmėjai linkėjo visiems jaunuoliams, esantiems Socialinės integracijos į visuomenę poskyryje, surasti pagalbos kelią patiems sau. Tik pačių jų gera valia, padedami darbuotojų, jie keisis ir ras doros kelią. Įstaigos direktorius Vytautas Lamauskas nuoširdžiai dėkojo visiems atvykusiems į šventę.

Ina Aušrytė Gustienė,
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų
Socialinės integracijos į visuomenę poskyrio vedėja

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama