HANZOS dienų proga – bendrystės džiaugsmas arkivyskupijos kiemelyje
Paskelbta: 2017-05-20 22:41:51

Nuotraukos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Gegužės 20 dieną pirmąkart Kaunui švenčiant HANZOS dienas arkivyskupija pakvietė kauniečius ir miesto svečius susipažinti su savo veikla bei žmonėmis – nuo 12 val. iki vakaro užsukti į jaukų, gal dar ne visiems žinomą kiemelį prie Šv. Jono Krikštytojo centro greta Kauno pilies ir Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčios ir švęsti miesto šventę drauge. 

„Ar esi čia buvęs?“ – kvietė užsukti stendas prie vartų, o greta – ir iš toli pastebimas Jaunimo centro skelbimas apie Lietuvos jaunimo dienas bei pats būsimas palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis – stendai su jo biografija kauniečiams priminė apie visų laukiamą istorinį įvykį – artėjančias beatifikacijos iškilmes Vilniuje birželio 25 d.

Institucijų darbuotojai, savanoriai svetingai kvietė ir pasitiko miesto šventės dalyvius – su Carito vaišėmis, katalikiškomis knygomis, Kauno „Arkos“ bendruomenės, „Marijos radijo“ pristatymu ir ypač veikla tėvams ir vaikams. Nemažai ypač šeimų, tėvų su mažais vaikais, tą popietę skubėjusių į Viduramžių miestelį ar šventinę mugę, užsuko ir į kiemelį bei mielai įsitraukė į smagias kūrybines veiklas: pynimą, smėlio terapiją ir kt. ar tiesiog atėjo pailsėti, pabendrauti. Kiemelyje apsilankė, su žmonėmis sveikinosi ir Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas bei arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

Neliko vienas ir Jėzus Eucharistijoje – daug žmonių jį aplankė tą popietę minios šurmulį trumpam iškeisdami į ramybės oazę Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčioje. 

Šlovinimo vakarą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje kauniečiams ir Viešpačiui šia proga surengė Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimas, savo giesmes skyręs maldai už miestą ir jo gyventojus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama