Miesto misijų vakaras Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje (2017 05 25)
Paskelbta: 2017-05-26 08:17:08

Nuotraukos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės ir Viktoro Jermolovo

Gegužės 25 d. vakare, paskutinį mėnesio ketvirtadienį, arkivyskupijos kurija vėl kvietė į Šlovinimo vakarą Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Šiuose vakaruose Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimo malda meldžiamasi už Kauną, jo žmonėms svarbiomis intencijomis, taip pat už save pačius. Į vakarus kviečiami visi, kurie nori valandėlę, po dienos rūpesčių, nurimti ir pabūti visai arti su jų visada laukiančiu Viešpačiu, drauge pašlovinti Jo gerumą su jaunimo šlovinimo grupėmis, pasikalbėti su kunigu ar ateiti prie klausyklos susitaikymo su Dievu.

„Dievui labai svarbu, kad mes būtume laimingi“, – sakė gegužės 25-ąją Petrašiūnų parapijos jaunimo šlovintojų grupę bei visus Šlovinimo vakaro dalyvius (tarp jų buvo daug jaunų žmonių) Pranciškonų bažnyčioje sveikinęs ir Dievo karalystės raginęs ieškoti vyskupas Kęstutis Kėvalas.

„Susirinkti kartu ir šlovinti – tai tarsi išgyventi dangau blyksnį, nušviečiantį kasdienybę“, – kalbėjo trumpame žodyje vyskupas Kęstutis. Pasak ganytojo, trokšdami jau šiandien Dievo karalystės, parodome, jog pasitikime Dievu, Jį mylime, taigi atiduodame Jam, tai kas yra brangiausia. Maldoje turime galimybę atgauti dangaus žvilgsnį. Kai tai tampa įpročiu, žmogus jau šioje žemėje išgyvena dangų, jo gyvenimas tampa dangaus troškimu ir žengimu į jį. Juk ir esame sukurti dangaus laimei. Ieškodami ir trokšdami Dievo, gauname visko, ko tik trokšta mūsų širdis.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

 

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune