Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje – koplyčios pašventinimas ir būsimos bažnyčios bei monumento „Pašaukti laisvei“ kapsulės įdėjimas (2017 07 05)
Paskelbta: 2017-07-07 13:57:58

Nuotraukos – Kauno Šv. JONO PAULIAUS II parapijos

Ypatingu įvykiu jauniausia arkivyskupijos parapija, įkurta 2013 m. lapkričio 4 d., – Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija Šilainiuose – pasitiko Valstybės dieną. Jos išvakarėse liepos 5 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino parapijos koplyčią, o po šv. Mišių šventoriuje prie koplyčios į žemę įkasta kapsulė su aktu – priminimu, jog šis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminklas ir ateinančias kartas kviečia: esame pašaukti laisvei.

Gausiai dalyvaujant parapijos bendruomenei, taip pat svečiams bei meldžiant Dievo palaimos parapijai, viso mikrorajono gyventojams ir naujos bažnyčios statytojams buvo aukojamos arkivyskupo L. Virbalo vadovaujamos šv. Mišios. Jas koncelebravo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos klebonas kun. Andrius Alminas bei kiti miesto parapijų kunigai. Giedojo mišrus jaunimo choras „Exaudi“.

Po šv. Mišių šios parapijos užmojį pastatyti naują bažnyčią ženklino pasirašytas aktas ir  kapsulės įkasimas. Šiuo veiksmu parapija pažymėjo, jog pradeda įgyvendinti išskirtinį bažnyčios statybos projektą – iškils monumentas „Pašaukti laisvei“ – arka su varpu ir bažnyčia kaip integrali šio projekto dalis. Projekto mintis siejama su parapijos globėju šv. Jonu Pauliumi II, lankiusiu Lietuvą jai žengiant pirmuosius Nepriklausomybės žingsnius ir drąsinusiu kurti laisvą Dievo vaikų gyvenimą savo nepriklausomoje Tėvynėje.

Plačiau parapijos svetainėje >> ir feisbuke  >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune