Eucharistine procesija pradėti didieji atlaidai Šiluvoje (2017 09 06)
Paskelbta: 2017-09-06 21:18:28

Nuotraukos – Ievos Šiugždinienės

Rugsėjo 6 d. vakare per Šiluvos aikštę procesija su Švč. Sakramentu iš Apsireiškimo koplyčios į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką paženklino šiemetinių didžiųjų atlaidų pradžią. Šiemet jų dalyvių maldas su motiniškuoju rūpesčiu užtars Šiluvos Dievo Motina, užtarimo danguje melsime ir Šiluvą lankiusį šv. Joną Paulių II, ir palaimintąjį Teofilių Matulionį, kurio relikvijos keliaujančiame didžiajame relikvijoriuje dabar gerbiamos Šiluvos bazilikoje.

Šv. Mišioms Apsireiškimo koplyčioje vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, jas drauge aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir beveik 10 kunigų, kurie per visas atlaidų dienas tarnaus Šiluvoje. Mišiose dalyvavo jaunieji savanoriai, atlaidų organizatoriai bei Karaaliaus Mindaugo profesinio centro floristai, puošę šventoves.  Giedojo Šiluvos parapijos choras. Arkivyskupas kvietė visus su meile priimti į Šiluvą atvykstančius žmones, padėti jiems per Mariją atrasti kelią pas Jėzų.

Netikėtai po apsiniaukusios dienos vakarop nušvitus saulei, Eucharistinė procesija po vakaro šv. Mišių sujungė abi šventoves Šiluvoje – Apsireiškimo koplyčią su akmeniu iš Šiluvos laukų, kurį prieš daugiau kaip 400 šimtmečius, kaip tikime, lietė čia vaikams apsireiškusios Mergelės Marijos kojos, bei Šiluvos baziliką su garsiuoju ir maloninguoju Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdu. Užbaigiant procesiją Bazilikoje arkivyskupas visus palaimino Švenčiausiuoju Sakramentu. 

Per ilgus amžius buvusi mūsų tautos istorijos skaudulių liudininkė Šiluva ir šiandien, kaip piligriminė šventovė, yra žmonių kelionės tikslas, o jų užtarėja Šiluvos Dievo Motina teberodo pilntaviškiausią gyvenimo kelią – su jos Sūnumi Jėzumi. Plačiai atvertomis šventovių durimis, pasipuošusi Šiluva kviečia atvykti ir švęsti Mergelės Marijos Gimimą! 

Rugsėjo 7-oji tradiciškai (nuo 2011 m. Šilinių) atlaiduose skiriama šv. Jonui Pauliui II ir katalikiškoms bendruomenėms >>

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune