Akademinės sielovados vadovų susitikime aptarti veiklos planai (2017 09 20)
Paskelbta: 2017-09-21 18:49:15

Nuotrauka – Vilijos KARALIŪNAITĖS

Po trumpos vasaros atostogų pertraukos rugsėjo 20 d. į bendrą naujų mokslo metų posėdį susirinko Kauno akademinės sielovados vadovai. Susitikimo džiaugsmą papildė dėmesys naujai atėjusiems akademinės sielovados organizatoriams.

Posėdyje dalyvavo LSMU kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, KTU kapelionas kun. Petras Pich, LSU kapelionas kun. Linas Šipavičius ir naujieji kapelionai – A. Stulginskio universiteto kapelionas kun. Arminas Lukoševičius bei VDU kapelionas kun. Andrius Končius. Jau ne naujokės akademinėje sielovadoje koordinatorės Raimonda Janušauskaitė, Šarūnė Daugerdaitė ir Vilija Karaliūnaitė mielai pasitiko atėjusias darbuotis Simoną Aleksynaitę ir Moniką Šinkūnaitę.

Mokslo metų pradžia diktuoja darbų seką: skubina dėlioti renginių datas, konkretinti artimuosius sielovadinius tikslus ir ieškoti naujų Evangelijos skelbimo galimybių aukštojo mokslo bendruomenėse. Vis dėlto pirmiausia buvo pasidalyta įžvalgomis ir mintimis apie Kauno universitetų Rugsėjo 1-osios šventę, kurios esmingiausia dalis yra tradicinė bendra akademikų ir studentų malda šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Kasmet akademinės sielovados darbai prasideda prisistatymu ir naujai atėjusių studentų užkalbinimu. Pirmasis bendras renginys, į kurį yra kviečiami akademinių bendruomenių nariai, – spalio 5 dieną numatoma išvyka „Atrask Kauną!“ Šįkart į Kauno miestą bus mėginama pažvelgti per pažintį su Kauno fortais, kurių paskirtis ir funkcionalumas gali įtikinamai prakalbėti apie Dievo veikimą istorijoje.

Idant studentai kaip krikščionys rastų sau veiklų per visus akademinius metus, sielovados organizatoriai ketina ne tik organizuoti pavienius renginius dėl veikimo, bet jais kviesti jauną žmogų ieškoti artimos bendruomenės, kurioje jis galėtų dovanoti save ir augti drauge su kitais. Studentiško jaunimo susitikimų ir informacijos sklaidos tikslams gali pasitarnauti Kauno Šv. Ksavero (jėzuitų) bažnyčios „agapės kambarėlis“, į kurį sekmadieniais po 20 val. akademinei bendruomenei skirtų šv. Mišių kviečiami visi atėjusieji.

Jau tradicija tapęs bendras mokslo bendruomenių susitelkimas bus lapkričio 2 d. malda Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje už mirusius bendruomenių narius bei jų artimuosius.

Lapkričio mėnuo tiek dėstytojams, tiek studentams yra intensyvus studijų ir darbo laikas. Tuo metu itin svarbu nepamiršti dvasinio ugdymo, todėl sielovados organizatoriai šį mėnesį planuoja krikščionišką mokslinę konferenciją, KTU ir katalikų akademikų susitikimą, skirtą susipažinti su akademiniu pulsu Bažnyčioje.

Įsitraukimas į Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro  veiklą, pasiruošimas ir Adventinių giesmių vakaras, Eucharistijos adoracijos valandos, studentų rekolekcijos – tai tik dar keletas svarbių stotelių akademinėje sielovadoje, kuriai Dievo palaimos pirmajame mokslo metų susitikime prašė kapelionai ir koordinatorės, pasiryžę dalytis idėjomis ir broliškai padėti vieni kitiems.

Vilija KARALIŪNAITĖ

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune