Kauno Šilainių mikrorajone – džiaugsmo banga su Atsinaujinimo diena „Rask kryptį“ (2017 09 30)
Paskelbta: 2017-10-02 14:37:51

Rugsėjo 30 d. (šeštadienį) motociklų gaudesys Kauno Šilainių mikrorajone Baltų prospektu kryptingai artėjo Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos link. Tikintys motociklininkai skubėjo į šios parapijos renginį – Atsinaujinimo dieną „Rask kryptį“. O tuo metu po ryto šv. Mišių koplyčioje renginyje su tėveliais dalyvavę vaikai galėjo džiaugtis valandėle „Leiskit mažuosius pas mane“ ir keramikos dirbtuvėlėmis.

Šitaip Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija šeštadienį žadino Šilainius iš abejingumo, kviesdama atnaujintu žvilgsniu pakelti akis į dangų ir žmogų. Į renginį atvyko svečių iš įvairių Lietuvos miestų: Šilutės, Klaipėdos, Šešuolių, Ukmergės, Vilniaus, Marijampolės ir paties Kauno. Šešuolių parapijos klebonas, motociklininkų klubo „Suk rankeną“ įkūrėjas ir vadovas kunigas Egidijus Kazlauskas dalijosi su renginio dalyviais gyvenimo patirtimi, mintimis, liudijo meilę Dievui, Tėvynei, žmogui ir ... motociklui!

Garbingiausias renginio dalyvis – Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ prisiminė savo tikėjimo kelionei ir patirčiai svarbius gyvenimo momentus. Svečias iš Šilutės Petras Janšauskas renginio dalyviams papasakojo, kaip tikėjimas į Dievą jį prikėlė naujam gyvenimui, kai viskas, ką turėjo brangiausia, – šeima, draugai, artimieji, slydo iš rankų. Sesers Liucijos Grybaitės FMA kalba susirinkusiems leido įkvėpti gaivaus ir tyro oro. Sesuo salezietė priminė, kad tikėjimas yra paprastuose dalykuose, kad daug kas priklauso nuo suvokimo, kas mes esame ir kas yra mūsų artimas, o nepagrįsti, klaidingi lūkesčiai mus nuveda į nusivylimą, šeimose – dažnai į skyrybas.

Tikros gyvenimo patirtys, susirinkusiųjų šiluma, taip pat bendrystė pietaujant, o vakarop ragaujant renginio rėmėjų picas, nesumeluotos emocijos bei nuostabus rudeniškas oras vienijo ir gaivino renginio dalyvius. Džiugu, kad šio renginio metu pirmą kartą susitiko kelių krikščioniškų motociklininkų klubų nariai, ypač gausus buvo „Suk rankeną“ būrys, taip pat džiugu, kad prisijungė ir pavieniai vietiniai motociklininkai. Buvo galima pajusti dalyvių vienybę ir bendrystę, nepaisant jų statuso – studentas ar gimnazistas, motociklininkas iš Vilniaus, Ukmergės, Marijampolės ar tiesiog Vytėnų. Nebuvo skirtumo ir tarp to, ar esi iš Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos, ar atvykęs iš tolimos Šešuolių, Šilutės parapijos, ar Klaipėdos miesto – visi ieškojome bendros krypties Šv. Jono Pauliaus II parapijos renginyje ,,Rask kryptį".

Renginį vainikavo ekumeninio šlovinimo vakaras, kuriame kartu su svečiais iš Klaipėdos miesto bažnyčios dėkojome Dievui už nuostabią dieną, padovanotas akimirkas ir patirtą bendrystę, džiaugėmės, giedodami Jam įvairiaspalvių vėliavų sūkuryje!

Visą naktį parapijiečiai budėjo prie Švč. Sakramento, buvo meldžiamasi įvairiomis, visiems svarbiomis intencijomis: prašant taikos pasaulyje ir šeimose, meilės – jos stokojantiesiems, tikėjimo malonės jos nepatyrusiems ir kt.

Šv. Jono Pauliaus II parapijos informacija

 

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune