Kauno Šilainių mikrorajone – džiaugsmo banga su Atsinaujinimo diena „Rask kryptį“ (2017 09 30)
Paskelbta: 2017-10-02 14:37:51

Rugsėjo 30 d. (šeštadienį) motociklų gaudesys Kauno Šilainių mikrorajone Baltų prospektu kryptingai artėjo Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos link. Tikintys motociklininkai skubėjo į šios parapijos renginį – Atsinaujinimo dieną „Rask kryptį“. O tuo metu po ryto šv. Mišių koplyčioje renginyje su tėveliais dalyvavę vaikai galėjo džiaugtis valandėle „Leiskit mažuosius pas mane“ ir keramikos dirbtuvėlėmis.

Šitaip Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapija šeštadienį žadino Šilainius iš abejingumo, kviesdama atnaujintu žvilgsniu pakelti akis į dangų ir žmogų. Į renginį atvyko svečių iš įvairių Lietuvos miestų: Šilutės, Klaipėdos, Šešuolių, Ukmergės, Vilniaus, Marijampolės ir paties Kauno. Šešuolių parapijos klebonas, motociklininkų klubo „Suk rankeną“ įkūrėjas ir vadovas kunigas Egidijus Kazlauskas dalijosi su renginio dalyviais gyvenimo patirtimi, mintimis, liudijo meilę Dievui, Tėvynei, žmogui ir ... motociklui!

Garbingiausias renginio dalyvis – Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ prisiminė savo tikėjimo kelionei ir patirčiai svarbius gyvenimo momentus. Svečias iš Šilutės Petras Janšauskas renginio dalyviams papasakojo, kaip tikėjimas į Dievą jį prikėlė naujam gyvenimui, kai viskas, ką turėjo brangiausia, – šeima, draugai, artimieji, slydo iš rankų. Sesers Liucijos Grybaitės FMA kalba susirinkusiems leido įkvėpti gaivaus ir tyro oro. Sesuo salezietė priminė, kad tikėjimas yra paprastuose dalykuose, kad daug kas priklauso nuo suvokimo, kas mes esame ir kas yra mūsų artimas, o nepagrįsti, klaidingi lūkesčiai mus nuveda į nusivylimą, šeimose – dažnai į skyrybas.

Tikros gyvenimo patirtys, susirinkusiųjų šiluma, taip pat bendrystė pietaujant, o vakarop ragaujant renginio rėmėjų picas, nesumeluotos emocijos bei nuostabus rudeniškas oras vienijo ir gaivino renginio dalyvius. Džiugu, kad šio renginio metu pirmą kartą susitiko kelių krikščioniškų motociklininkų klubų nariai, ypač gausus buvo „Suk rankeną“ būrys, taip pat džiugu, kad prisijungė ir pavieniai vietiniai motociklininkai. Buvo galima pajusti dalyvių vienybę ir bendrystę, nepaisant jų statuso – studentas ar gimnazistas, motociklininkas iš Vilniaus, Ukmergės, Marijampolės ar tiesiog Vytėnų. Nebuvo skirtumo ir tarp to, ar esi iš Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos, ar atvykęs iš tolimos Šešuolių, Šilutės parapijos, ar Klaipėdos miesto – visi ieškojome bendros krypties Šv. Jono Pauliaus II parapijos renginyje ,,Rask kryptį".

Renginį vainikavo ekumeninio šlovinimo vakaras, kuriame kartu su svečiais iš Klaipėdos miesto bažnyčios dėkojome Dievui už nuostabią dieną, padovanotas akimirkas ir patirtą bendrystę, džiaugėmės, giedodami Jam įvairiaspalvių vėliavų sūkuryje!

Visą naktį parapijiečiai budėjo prie Švč. Sakramento, buvo meldžiamasi įvairiomis, visiems svarbiomis intencijomis: prašant taikos pasaulyje ir šeimose, meilės – jos stokojantiesiems, tikėjimo malonės jos nepatyrusiems ir kt.

Šv. Jono Pauliaus II parapijos informacija

 

Ganytojas

Prieš 100 metų MERGELĖ MARIJA Fatimoje leido vaikams patirti, ką reiškia Dievo meilė.<...>Ir mes turime Motiną, tikime, kad DIEVAS lydi mus savo meile, todėl galime ir mes melstis už save, savo Tėvynę, visą pasaulį kurdami meilės aplinką >>

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
(iš šv. Mišių su lietuviais piligrimais Fatimoje 2017 10 21)

Aktualu

Pamaldos

Šiluva

Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Marijos radijas

Šv. Kazimiero knygynas Kaune

Svečių namai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Parama