Merginų savaitgalio rekolekcijos „Kitoks laikas“ (2017 11 17–19)
Paskelbta: 2017-11-21 09:31:29

Lapkričio 17–19 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras organizavo merginų savaitgalio rekolekcijas „Kitoks laikas“. Į rekolekcijas Palemone atvyko 19 merginų (13–18 metų) iš Kauno ir kitų miestų. Šios savaitgalio rekolekcijos buvo skirtos stabtelėti, pažvelgti į save ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Gerti arbatą ir šnekučiuotis nesudedant bluosto. Pažinti kitą. Savo rankomis kurti grožį. Susitikti Tą, kuris dovanoja laiką.

Su merginomis kartu buvo ir 10 savanorių, kurios dovanojo savo laiką ir dalijosi patirtimi grupelėse. Mokymus apie žmogaus vertę, moteriškumą, tikrąjį grožį, kurį atskleisti ir pamatyti savyje ir kituose padeda Kūrėjas, vedė Rūta Godliauskaitė. Apie tėvų ir vaikų santykio džiaugsmus ir sunkumus dalijosi sutuoktiniai Aistė ir Darius Ruzgai. Apie draugus ir draugystės dovaną su merginomis kalbėjosi Kristė Skaudaitė. Šeštadienio vakare vyko Sutaikinimo pamaldos. Įvadą į jas parengė ir apie Sutaikinimo sakramento svarbą kalbėjo diak. Vincentas Lizdenis. Vyko Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda, buvo klausoma išpažinčių.

Dėkojame mons. Augustinui Paulauskui, kun. Andriui Končiui, kun. Nerijui Pipirui, kun. Vidmantui Balčaičiui, Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenei, lektorėms, savanorėms ir kitiems, savo tarnystėmis prisidėjusiems prie rekolekcijų organizavimo.

Gruodžio 8–10 d. į savaitgalio rekolekcijas kviečiame  16–22 metų amžiaus vaikinus. Registracija ir informacija >>

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune