Kristaus Visatos Valdovo iškilmėse – seminaristų skyrimai lektorių ir akolitų tarnystėms (2017 11 26)
Paskelbta: 2017-11-27 11:35:07

Lapkričio 26-ąją, Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį, arkikatedroje bazilikoje keliems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas suteikė kandidatų į kunigystę skyrimus, taip pat skyrimus lektorių ir akolitų tarnystėms. Skyrimai palydėti bendruomenės malda už žengusius dar vieną žingsnį į kunigystę. Prieš pradedant iškilmingą liturgiją arkikatedros vyriausiasis ceremonijarijus vikaras kun. Artūras Kazlauskas pakvietė malda palydėti šių jaunų žmonių apsisprendimą, melstis, kad visi pagal savo pašaukimą atliktume skirtąsias tarnystes ir būtume Jėzaus žinios nešėjais.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, studijų dekanas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, seminarijos Parengiamojo kurso vadovas kun. Donatas Grigalius. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Giedojo arkikatedros choras „Cantate“, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

Paskelbus Dievo žodį Kauno kunigų seminarijos rektorius pristatė arkivyskupui ir visai bendruomenei skyrimų kandidatus: kandidatus rengtis kunigystei – Tautvydą Kapcevičių (Vilkaviškio vyskupija) ir Gintą Petkevičių (Kaišiadorių vyskupija), kandidatus lektorių tarnystei – Mantą Kazlauską (Kauno arkivyskupija) ir Edgarą Versockį (Estijos apaštalinė administratūra), akolitų – Marių Boreišą, Martyną Povylaitį, Liutaurą Vilėniškį (Kauno arkivyskupija), Normundą Figuriną (Panevėžio vyskupija).

Kristaus Visatos Valdovo sekmadienio homiliją pasakęs arkivyskupas L. Virbalas atkreipė dėmesį, jog prie žemiškųjų valdovų, garsių žmonių ne visada lengva prieiti. Matome, kaip džiūgauja žmonės, kai popiežius Ptranciškus stengiasi prie jų arčiau prisiartinti, juos pašnekinti, palaiminti. Toks yra ir Jėzus. Mums nelengva Jėzų atpažinti, kaip ir Jo amžininkams, kurie negalėjo patikėti, jog Mesijas gali būti paprasto dailidės sūnus. Mes ieškome Jėzaus veido aukštybėse, o Jėzus tuo metu sėda drauge su mumis prie stalo, žengia miestų gatvėmis. Mums sunku atpažinti Jėzų vaiko, ligonio, savo kolegos veide. Tačiau Jėzaus veidas suspindi džiaugsmu, kai mes ateiname kito pradžiuginti. Pasak ganytojo, turime mokytis pažinti ir atpažinti Jėzų kituose ir savyje, leisti, kad Jis karaliautų mumyse, kad mus keistų.

Pasveikindamas seminaristus  – skyrimų kandidatus, arkivyskupas padėkojo jų šeimoms, seminarijos vadovams ir ugdytojams, visiems, kurie meldžiasi už pašaukimus, seminariją ir būsimus kunigus.

Arkivyskupas palinkėjo visiems kandidatams su džiaugsmu rengtis ir artėti į šventimų dieną, būti Dievo žodžio skelbėjais ir gyventi pagal Jį, tarnauti altoriaus artumoje ir pasitarnauti kitiems žmonėms taip, kad tarnavimas taptų Jėzaus sekimu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune