Padėkos vakaras jauniesiems savanoriams (2017 12 18)
Paskelbta: 2017-12-20 16:40:52

Gruodžio 18 d. arkivyskupijos kurijoje vyko savanorių padėkos vakaras. Jame Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas dėkojo savanoriams už jų tarnystę per visus 2017 metus. Jie talkino Kryžiaus kelio ir Devintinių procesijose, renginyje „Šv. Valentino diena kitaip“, Padėkos už laisvę žygyje į Šiluvą bei Šiluvos atlaiduose – vakare buvo prisimintos šių renginių akimirkos (skaidrėse).

Vakaro programoje dalyvavo apie 30 savanorių. Jie šventė šv. Mišias kurijos koplyčioje, kurioms vadovavęs arkivyskupas kalbėjo apie Dievo skatinimą: „Nebijok.“ Kvietė kiekvieną iš savanorių nebijoti nieko, tik paties Dievo ir leisti Dievo valiai įvykti. Po šv. Mišių buvo dalijamasi kalėdaičiais, išsakomos padėkos bei linkėjimai vieni kitiems artėjančių švenčių proga.

Po vakarienės visi buvo kviečiami į komandas po 6 trumpai pasidalyti apie tai, kas yra savanorystė ir kokių nuotykių joje esame patyrę. Tose pačiose komandose savanoriai vėliau žaidė specialiai jiems paruoštą „Protmūšį“. Daugelis klausimų buvo iš savanorystės patirties, įvairių renginių, praėjusių metų bei tokie, kuriuos galėjai žinoti tik tada, jei kažkur dalyvavai kaip savanoris.

Mantas Kuraitis, Jono Pauliaus II piligrimų centro, kuris taip pat surenka savanorius arkivyskupijos renginiams, vadovas, visų savanorių vardu įteikė dovaną arkivyskupui Lionginui, dėkodamas už jo tėviškumą. Savanoriai arkivyskupui įteikė savo dovaną – linksmai kalėdiškai puoštas vilnones kojines.

Dėkojame visiems Kauno arkivyskupijos savanoriams, aktyviai įsitraukusiems į arkivyskupijos renginius 2017 metais bei nuoširdžiai juose talkinusiems.

Ieva ŠIUGŽDINIENĖ

Iš savanorystės fotoakimirkų

 

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune