Kalėdų iškilmės arkikatedroje – su nauja Dievo meilės žinia
Paskelbta: 2017-12-25 12:57:45

Kristaus Gimimo džiaugsmingoji naujiena, Kalėdų Žvaigždė gruodžio 24 d. vakarą daugybę žmonių, šeimų po Kūčių vakarienės savo namuose atvedė į bažnyčias, prie prakartėlių ramybės ir paprastumo, Dievo besiilginčias širdis naujai pripildė vilties ir tikėjimo, kad Jis arti – „Dievas su mumis“ (Mt 1, 23)!

„Kalėdų Kūdikis – tai pats ranką mums tiesiantis Viešpats“, – sakė į Piemenėlių ir Kalėdų ryto  Mišias arkikatedroje bazilikoje gausiai susirinkusius kauniečius sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Arkivyskupas vadovavo Kalėdų pamaldoms, kurių liturgiją šventė drauge su Kauno arkivyskupu emeritu Sigitu Tamkevičiumi, arkikatedroje tarnaujančiais dvasininkais. Giedojo arkikatedros choras „Cantate“, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, solistai. Piemenėlių Mišiose buvo palaimintos gausiai žmonių lankomos Jėzaus Gimimą vaizduojančios prakartėlės (arkikatedroje ir greta jos, Vilniaus gatvėje; pastaroji prakartėlė yra tautodailininko skulptoriaus Adolfo Teresiaus rankų darbas, ir šiemet džiuginantis kauniečius). Arkivysk. emeritas S. Tamkevičius tą vakarą pašventino ir pirmąkart prie Švč. Trejybės (studentų) bažnyčios įrengtą prakartėlę su gyvomis Jėzaus Gimimo liudytojomis – avytėmis iš Kazimiero Starkevičiaus ūkio.

„Dievas ateina, kad visus prakalbintų, kad suteiktų naujos vilties. Mums visiems reikia Dievo, ir Dievas atėjo pas visus. Mūsų nuopelnai ir darbai visiškai menki prieš Jo norą būti su mumis. Kalėdose Dievas primena – Jis jau yra su mumis! – ir kviečia Jį atpažinti, Jo klausytis, Jį priimti. Kad ir kokia būtų mūsų gyvenimo ar pasaulio tamsa, Dievas dovanoja savo šviesą ir džiaugsmą“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, pakviesdamas įsileisti Jėzų į savo širdis, į savo namus. Įsikūnijusio Jėzaus meilės žinia nuskambėjo visiems – ir tiems, kurie jaučiasi vieniši, kurie galbūt nemoka ar yra primiršę, kaip melstis, kurie galbūt jau seniai ir bažnyčioje nebuvę. (Visą arkivyskupo homiliją Piemenėlių Mišiose skaityti >>)

Arkikatedroje švenčiant jubiliejinių metų Kalėdas buvo atkreiptas dėmesys, jog netrukus minėsime atgimusios Lietuvos šimtmetį. Su viltimi žvelgiame į ateitį, bet jai sukurti reikės kiekvieno iš mūsų indėlio. Ganytojas paragino neužmiršti visų, kurie daug iškentėjo, bet išlaikė meilę Tėvynei, nors buvo atskirti nuo jos. Šiemet vienas tokių dvasios didvyrių – arkivyskupas Teofilius Matulionis – buvo paskelbtas palaimintuoju. Kauno arkivyskupijoje yra pradėta Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos byla – ji kartu su kitais mūsų tremtiniais išgyveno ne vienas Kūčias toli nuo tėvynės, į kurią taip ir nesugrįžo. (Homilija Kalėdų ryto pamaldose >>)

Šį ypatingą Dievo malonės ir šviesos metą Kalėdų pamaldose dalyvavusiems žmonėms linkėta ramybės, taikos, Dievo meilės žinią, kurią Jėzus atnešė savo Gimimu, parsinešti į savo namus, pasidalyti su savo artimaisiais.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune