Seminaras parapijų referentėms apie dokumentacijos tvarkymą bei parapijas medijose (2018 02 22)
Paskelbta: 2018-02-26 19:26:12

Vasario 22 dieną 10 arkivyskupijos parapijų referenčių dalyvavo seminare apie parapijų dokumentacijos, archyvų tvarkymą bei parapijų prisistatymą medijose. Seminaras vyko Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre, jį vedė kun. dr. Romualdas Zdanys (Panevėžio vyskupija) ir Gediminas Urbonas. Tai ugdymo ciklo parapijų sielovados bendradarbiams tęsinys, kurį organizuoja arkivyskupijos kurija.

Pirmojoje seminaro dalyje kun. R. Zdanys supažindino su duomenų, siaučiamos ir gaunamos korespondencijos tvarkymu parapijose, mokė referentes taisyklingo reikalų raštų rašymo. Daug dėmesio skyrė parapijų archyvams ir jų praktiškam sutvarkymui suskirstant dokumentus teminėmis grupėmis pagal metus (pvz., darbo sutartys, ikisantuokinės anketos, susirašinėjimai su valdžios institucijomis etc.), sudarant archyvinių dokumentų sąrašus. Viskas turi tarnauti greitai ir patogiai dokumentų paieškai. Bažnytinių institucijų raštuose, minėjo svečias kunigas, laikomasi Romos kurijos stiliaus formatuojant tekstą ir pan. Pasak kun. Zdanio, mes turime teisę laikytis savito stiliaus, tik svarbu nuoseklumas. To daugiau ar mažiau laikomasi pasaulio vyskupijose. Seminare atsakyta į referenčių klausimus.

Antrojoje seminaro dalyje G. Urbonas kalbėjo apie medijų „raštingumą“, palietė parapijų, bažnytinių institucijų prisistatymą medijose (interneto svetainėse ir feisbuke). Buvo aptarti pagrindiniai principai kuriant plakatus – vizualios ir tekstinės informacijos juose neturi būti per daug. Kuo plakatas paprastesnis, tuo paprasčiau jį pritaikyti įvairiose aplinkose. Fotografija, pasak seminaro vedėjo, turi kalbėti apie įvykį. Gerai nuotraukai svarbu nuotaika, svarbiausias objektas, apšvietimas, aplinkos estetiškumas. Seminaro pabaigoje referentės pamokytos, kaip parengti nuotraukas. Svetainių lyginamoje analizėje pastebėta, jog pirmame jų puslapyje svarbi pagrindinė naujiena. Buvo apžvelgti žymių asmenų, taip pat parapijų feisbukai pasidalijant mintimi, jog čia ypač svarbus nuolatinis darbas ir pan.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune