Susitikime „Apie dvasingumą šeimoje“ – kardinolas Audrys Juozas BAČKIS (2018 02 23)
Paskelbta: 2018-02-28 08:40:44

Vasario 23 d. Šeimos centre vyko susitikimas su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu tema „Apie dvasingumą šeimoje“. „Dvasingumas yra gražus žodis: jį mes siejame su menu, estetika, giedojimu. Lietuvių kalbos žodyne žodis „dvasingas“ apibūdinamas kaip turintis daug psichinių jėgų, bet ne kaip turintis asmeninį ryšį su Dievu“, – tokiomis mintimis susitikimą pradėjo kardinolas.

„Šventumas prasideda nuo krikšto. Jį galima išpildyti atliekant kasdieninį darbą“, – sakė garbusis svečias, primindamas šv. Joną Paulių II, kuris pagarbiai elgėsi su kiekvienu žmogumi, pažino kančią ir vykdė kasdienes savo pareigas. O kokiu būdu šeimoje eiti dvasingumo keliu? Ar įmanoma mylėti savo žmoną taip, kaip Kristus mylėjo Bažnyčią? Į šiuos klausimus kardinolas atsakė remdamasis Šventojo Tėvo Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris Laetitia“. Nuvalkiotai meilės sąvokai reikia sugrąžinti grožį, nes meilė nėra tik emocinis pasaulis ar fizinis ryšys. Lietuvių kalboje turime vieną žodį, bet kitose kalbose yra keletas reikšmių. Eros, philia, agape – vis kiti meilės aspektai. Popiežius Pranciškus primena mums, kokie svarbūs žodžiai šeimoje yra „ačiū, prašau, atsiprašau“. Tačiau nereikia manyti, kad galime pakeisti kitą žmogų, reikia mokėti ir nusivilti kitu.

Kardinolas taip pat kalbėjo apie šeimos maldos, dialogo svarbą, tačiau kvietė neapleisti ir asmeninės maldos, nes joje su Dievu gali pasidalyti tais dalykais, kurių negali pasakyti artimajam. „Neužtenka tikėti – reikia surasti džiaugsmą tikėti. Moralė nėra taisyklių katalogas – tai kopimas į kalną“, – sakė šeimų susitikimo svečias.

Ką daryti, kai šeimoje yra smurtaujama? Kaip Bažnyčia gali paguosti išsiskyrusias šeimas? Ar versti vaikus eiti į šv. Mišias? O ką daryti, kai matome, kad vienas iš sužadėtinių yra nebrandus, netikintis? Tokie klausimai domino susitikimo dalyvius. Atsakydamas į šias dilemas kardinolas patarė įsiklausyti, palydėti, eiti meilės keliu, kiek įmanoma. Kiekvienas atvejis yra skirtingas, reikia gražiai priimti ir rodyti gailestingumą.

Susitikimas baigtas bendra malda ir ganytojiškuoju palaiminimu.

Kauno I dekanato Šeimos centro informacija

Ganytojo žodis

Būkime KRISTAUS žmonės, būkime BAŽNYČIOS žmonės. Sekti Kristumi ne visada paprasta, lengva, bet gyva ir džiugu. Šis sekimas suvienija mus tarpusavyje į vieną gyvą kūną kartu su Jėzumi.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2018 06 24 homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune