Padėkos šventė jaunimo sielovados talkininkams (2018 02 25)
Paskelbta: 2018-03-01 20:48:02

Vasario 25 d. arkivyskupijos Jaunimo centras pakvietė kunigus, rėmėjus, jaunimo vadovus, mokytojus, katechetus, sielovados bendradarbius ir gausų būrį savanorių į Padėkos šventę Nacionaliniame Kauno dramos teatre.

Jaunimo centro veikla neįsivaizduojama be tų, kurie padeda mums kiekviename žingsnyje – dovanodami savo laiką, lėšų, idėjų, kai kada paprasčiausiai padėdami kasdieniuose buities darbuose, tačiau, svarbiausia, netausodami dovanoja savo širdį jaunimui. Esame dėkingi Dievui už žmones, su kuriais kartu, kaip viena komanda, 2017 metais darbavomės jaunimo pastoracijoje.

Dramos teatre šventė prasidėjo pokalbiais, vaišinantis kava ir pyrago gabalėliu, nes svarbiausia – susitikti vienam kitą ne darbo aplinkoje, kalbant ne apie darbo užduotis, o apie tai, kaip iš tikrųjų mes gyvename, kuo džiaugiamės, kas liūdina.

Sveikinimo kalbą susirinkusiems sakė arkivyskupo generalvikaras mons. Augustinas Paulauskas ir Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė. Vadovė savo vardu ypač padėkojo Jaunimo centre praėjusiais metais dirbusiai komandai, kuri savo nuoširdžia tarnyste, atsidavimu ir pasiaukojimu įgyvendino Jaunimo centro veiklą.

Po sveikinimų apie 170 į šventę susirinkusių svečių kartu žiūrėjo spektaklį „Žydroji paukštė“.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems, taip pat ir nedalyvavusiems šventėje, kad atveriate savo mylinčias širdis ir atsiliepiate į Viešpaties kvietimą tarnauti Bažnyčioje.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune