KAJC veikla baigiantis vasariui
Paskelbta: 2018-03-02 08:30:15

Vasario 22 d., kaip ir kiekvieną mėnesį, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre vyko šlovinimo vakaras. Vakaro metu melstis giesme padėjo Petrašiūnų parapijos jaunimas, vyko adoracija, užtarimo malda, buvo galimybė priimti Sutaikinimo sakramentą, pasikalbėti su pašvęstojo gyvenimo atstovais.

Paskutiniais mėnesio pirmadieniais Jaunimo centras visus besidominčius Katalikų Bažnyčios mokymu kviečia į diskusijų vakarus „Gilyn“. Juose jaunimas gali išgirsti autoritetingų pranešėjų paskaitų, užduoti rūpimų klausimų bei diskutuoti.

Vasario 26 d. paskaitą apie Šv. Mergelės Marijos slėpinį skaitė diak. dr. Benas Ulevičius. Marijos asmuo krikščionių pasaulyje yra svarbus, nes per ją į pasaulį nužengė pats Dievas. Tačiau dažnai teologų teiginiai, jog Švenčiausioji Mergelė Marija yra išaukštinta labiau už visus žmones, jos asmenį pranoksta tik Jėzaus Kristaus Asmuo, kai kuriems krikščionims gali pasirodyti  keisti, nes atsivertus Naująjį Testamentą apie Dievo Gimdytoją randame mažai žinių.

Tačiau dr. Benas Ulevičius kvietė pažvelgti į Dievo Motinos slėpinį daug plačiau. Jis pristatė Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus provaizdžius Senajame Testamente, taip praturtindamas klausytojų supratimą ir apie Senojo bei Naujojo Testamentų ryšį. Vakaro dalyviai turėjo galimybę išgirsti ir apie pirmojo nuopuolio Edeno sode sąsajas su Marija. Nuopuolis atėjo per moters (Ievos) pasakytą „ne“ Dievo valiai, tačiau jį atsvėrė Marijos ištartas „taip“, jog per ją į pasaulį ateis išsigelbėjimas – Jėzus Kristus. Ši ir kitos sąsajos tarp Mergelės Marijos bei Senojo Testamento provaizdžių leido suprasti, kodėl Mergelė Marija yra tokia svarbi ir išaukštinta labiau nei kiti žmonės. Dr. Benas Ulevičius teigė, jog į tai, kuo tapo Mergelė Marija, esame pašaukti kiekvienas iš mūsų, tad po paskaitos vyko dalyvių diskusija apie asmeninį ryšį su Dievo Motina.

Vasario 27–28 d. arkivyskupijos Jaunimo centro komanda dalyvavo LVK Jaunimo reikalų tarybos organizuotose rekolekcijose Vilniuje kartu su bendradarbiais iš skirtingų vyskupijų Jaunimo centrų.

Rekolekcijų tema – „Netobula bendruomenė“ apie Krikšto sakramento kertinius aspektus (kunigystė, karaliavimas ir apaštalavimas), Jėzaus mums paliktą pavyzdį bei gebėjimą pripažinti savo silpnybes. Rekolekcijas vedė bei mokymais dalijosi ses. Viktorija Voidogaitė CC (VšĮ katalikiško darželio „Mažutėliams“ direktorė), buvęs LVK Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ reintegracijos bendruomenės „Aš esu“ vadovas kun. Kęstutis Dvareckas. Rekolekcijos vyko Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno svečių namuose.


Vasario 28 dieną 19 val. Kauno Šv. Antano parapijoje KAJC kvietimu jaunimas rinkosi į pamaldas su Taizé giesmėmis, malda prie kryžiaus, galimybe atlikti išpažintį. Nuoširdžiai dėkojame Jono Pauliaus II piligrimų centrui, parapijos jaunimo vadovei Karolinai Sutkutei, parapijos kunigams ir visiems susirinkusiems, kad kartu galėjome išgyventi maldos bendrystę.

 

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune