Jaunimo sielovados bendradarbių susitikimuose – pasirengimas jaunimo sielovados forumui (2018 03 02; 03 05)
Paskelbta: 2018-03-06 14:26:10

Šiais metais Bažnyčia ypatingą dėmesį skiria jaunimui. Spalio mėnesį vyks Vyskupų sinodas tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“. Popiežius Pranciškus ragina jaunimą dalyvauti pasiruošime sakydamas: „Jaunimas yra mano širdyje, todėl svarbu išgirsti, ko jaunimas tikisi iš Bažnyčios ir kaip Bažnyčia gali tai atliepti.“

Kovo 2 d. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komanda inicijavo Kauno mieste jaunimo sielovadą įgyvendinančių katalikiškų jaunimo organizacijų susitikimą. Šio susirinkimo tikslas buvo atnaujinti Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovados vykdytojų bendradarbiavimą. Į susitikimą atvyko Kauno akademinės bei Pašaukimų sielovados, Jono Pauliaus II piligrimų centro, Ateitininkų federacijos, pranciškonų, saleziečių ir „Magis“ klubo atstovai. 

Susirinkimo dalyvius pasveikinęs arkivyskupas Lionginas padėkojo visiems už aktyviai ir kūrybiškai vykdomą jaunimo sielovadą Kauno arkivyskupijoje. Vėliau buvo prisiminti su jaunimu susiję arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimai, susirinkimo dalyviai pristatė savo vykdomas veiklas, tikslines grupes, informacijos sklaidos būdus, pasidalijo savo darbo džiaugsmais ir iššūkiais. Išsamiai aptarėme bendradarbiavimo galimybes ir tokių susitikimų svarbą su galimybe ateityje praplėsti dalyvaujančiųjų sąrašą.

Baigdami susirinkimą, už jaunimo sielovadą atsakingo vyskupo Dariaus Trijonio vardu pakvietėme visus dalyvauti Jaunimo sielovados forume, kuris įvyks balandžio 13 d. Kaune >>.

Kovo 5 d. vakare Jaunimo centre susitiko arkivyskupijos dekanatų ir parapijų jaunimo vadovai bei sielovadininkai. Pirmą kartą į tradicinius vadovų susirinkimus buvo pakviesti ir už jaunimą atsakingi dekanatų kunigai (jaunimo sielovadininkai).

Susirinkime dalyvavo jaunimo vadovai iš Raseinių, Jonavos, Jurbarko ir Kauno II dekanatų bei Arkikatedros, Kristaus Prisikėlimo, Šv. Antano Paduviečio, Pal. Jurgio Matulaičio, Gerojo Ganytojo, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių), Šv. Juozapo (Vilijampolės), Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo), Palemono parapijų ir Šv. Jurgio (pranciškonų) rektorato jaunimo vadovai.

Sutikimą pradėjome bendra malda ir naujai paskirtų sielovadininkų pasveikinimu. Vėliau mažesnėse grupelėse aptarėme per praėjusius du mėnesius vykusią parapijų jaunimo grupelių veiklą. Po pasidalijimo buvo pristatyti arkivyskupijos jaunimo vadovų poreikių anketos rezultatai ir apibendrintos metinės jaunimo veiklos parapijose bei dekanatuose ataskaitos. Taip pat tarėmės apie pamaldų su Taizé giesmėmis parapijose organizavimo tvarką. Pasveikinę per praėjusius du mėnesius gimtadienį šventusias jaunimo vadoves – Vilmantę, Ugnę ir Moniką, visus pakvietėme dalyvauti Jaunimo sielovados forume, kuris įvyks balandžio 13 d. Kaune. Kitas Kauno arkivyskupijos jaunimo vadovų susirinkimas gegužės 7 d.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune