Kauno I dekanato kunigų Susikaupimo diena (2018 03 22)
Paskelbta: 2018-03-23 11:31:50

Kovo 22 dieną Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų gavėnios Susikaupimo diena. Ji prasidėjo bendra Valandų liturgijos (Dienine) malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Vėliau dvasinę konferenciją susirinkusiems kunigams vedė VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. diak. Benas Ulevičius.

Diak. B. Ulevičius kalbėjo tema „Marija Šventajame Rašte“. Mergelė Marija, pasak prelegento, nėra labai daug jame girdima. Ypač tai pastebime Didžiojoje savaitėje – Marija tyli ir savo skausme stovėdama po Sūnaus kryžiumi. Tačiau nuo seno Marija laikoma ypatinga. Žmogus, ieškodamas atsakymų į klausimą, kas yra Jėzus, per Mariją gali rasti atsakymą. Juk ką sakome apie Mariją, tą sakome ir apie Jėzų. Prelegentas aptarė kiek netikėtas Šventojo Rašto ištaras apie Mariją, atskleisdamas paraleles tarp Senojo ir Naujojo Testamento tekstų.

Vėliau konferencijoje kartu su kiekvieno mėnesio 22 dieną į šią parapiją pagerbti joje saugomų šv. Jono Pauliaus II relikvijų besirenkančiais maldininkais jos vikaras kun. Nerijus Pipiras meldėsi Rožinio maldą. Vidurdienį buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius, koncelebravo dekanato kunigai.

Sakydamas homiliją, mons. V. Grigaravičius akcentavo, jog ką tik paskelbta Evangelija (Jn 8, 51–59) pilna įtampos. Žmonės diskutuoja su Jėzumi, tačiau nesugeba priimti Jo dieviškumo. Visais laikais tai yra išmėginimas

„Jėzaus ir fariziejų konfliktas akivaizdžiai rodo, kokia nelaimė, kai žmones užvaldo puikybė. Ji neleido žydų religiniams vadams priimti net gera linkinčio Jėzaus Kristaus. Žmogaus puikybė yra labai sunkiai pagydoma dvasinė liga“, – sakė homilijoje mons. V. Grigaravičius, atkreipdamas dėmesį ir į tai, jog kartais mus mylintis Dievas leidžia suklupti, padaryti klaidų, netgi nusiristi į bedugnę, ir dažnai tik po to žmogus praregi, supranta, kad yra ne visa žinantis dievas, bet tik silpnas, trapus ir klystantis žmogus.

„Gavėnia – tai gerųjų gailestingumo darbų darymo metas, gebėjimas skurde ir kančioje atpažinti Kristų ir išgirsti Jo žodžius: Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“(Mt 25, 40)“, – be kita, sakė mons. V. Grigaravičius, palinkėdamas visiems ruošti širdis Velykoms, patyrinėjant, koks yra mūsų santykis su Jėzumi ir vieni kitais.

Baigdamas homiliją, Kauno I dekanato dekanas paragino visus, ypač parapijos tikinčiuosius, melsti šv. Jono Pauliaus II užtarimo, mokytis iš šio mums brangaus šventojo mylėti Dievą, Mergelę Mariją ir žmones. (Visą homiliją žr. www.prisikelimas.lt >>)

Pasibaigus šv. Mišioms visi norintieji galėjo asmeniškai pagerbti šv. Jono Pauliaus II relikviją. Rožinio maldą ir šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Rinktis į šią bažnyčią kiekvieno mėnesio 22 dieną ar kartu melstis klausant Marijos radijo transliacijos ypač prasminga, šiemet minint šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 25-ąsias metines ir laukiant popiežiaus Pranciškaus apsilankymo.

Susikaupimo diena baigta bendrais pietumis.

Kauno I dekanato informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune