Kauno I dekanato (miesto mokyklų) pradinukų viktorinoje „Irkis į gilumą“ – III etapo nugalėtojai (2018 03 28)
Paskelbta: 2018-04-09 19:03:40

Kovo 28 d. VDU KTF Didžiojoje auloje vyko Kauno I dekanato moksleivių viktorinos „Irkis į gilumą“ (Lk 5, 4a) III etapas. Viktorinoje dalyvavo aštuonios pradinių klasių mokinių komandos iš įvairių Kauno I dekanato parapijų.

Tai Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ komanda „Jėzaus draugai“, vyr. tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė; Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos  komanda „Dangaus vaikai", tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė; Kauno Kazio Griniaus progimnazijos komanda „Dievo akyje“, tikybos mokytoja Aušrinė Pabiržienė; VDU „Atžalyno” progimnazijos „Keliautojai“, tikybos mokytoja Agnė Aleknavičienė; Kauno Montesori mokyklos -darželio „Žiburėlis" komanda, tikybos vyr. mokytoja Orinta Antanavičienė; Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos komanda „Dievo švieselės“, tikybos vyr. mokytoja Rima Pūžaitė; Kauno Dainavos progimnazijos „Dievo džiaugsmukai“, tikybos mokytoja Indrė Pamarnackaitė ir Kauno Kovo 11-osios gimnazijos „Šviesuolių“ komanda, kurią ruošė tikybos vyr. mokytoja Margarita Kantaitė.

Šias šaunias moksleivių komandas sveikino Kauno „Saulės“ gimnazijos berniukų vokalinis ansamblis, vadovaujamas mokytojo Ugniaus Ciprisevičiaus.

Vertinimo komisiją sudarė Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro koordinatorė Inga Rakauskienė, Kauno miesto tikybos metodinio ratelio narė Aušrelė Krunglevičiūtė, Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kuris pasveikino visus patekusius į šį III viktorinos etapą ir linkėjo jiems tapti tikrais Jėzaus draugais ir šio etapo nugalėtojais.

Viktorinos užduotis moksleiviams pristatė tikybos mokytoja Indrė Pamarnackaitė. Kol komisija skaičiavo moksleivių atliktų užduočių vertinimo taškus, kad vaikams būtų lengviau laukti, kas taps nugalėtojais, tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė giedojo su vaikais animacines giesmeles, žaidė judriuosius žaidimus.

Nugalėtojais tapo visi dalyvavę moksleiviai, nes jų išradingumas pristatant savo komandas, puikios religinės žinios stebino komisijos narius. Tačiau į pačią nugalėtojų kalno viršūnę iškopė Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos „Dangaus vaikai", tikybos mokytoja metodininkė ses. Justina Jūratė Gruodytė. Ši moksleivių komanda pateko  viktorinos „Irkis į gilumą“  IV etapą.

Visiems moksleiviams ir mokytojams buvo įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro informacija

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune