Viešoji paskaita „Kaip nešti viltį sergantiesiems?“ LSMU (2018 05 10)
Paskelbta: 2018-05-11 16:15:23

Gegužės 10 d. popietę LSMU akademinės sielovados bendradarbiai pakvietė į viešąją paskaitą apie viltį sergantiesiems. Šios temos pristatyti atvyko Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro projekto vadovas kunigas vienuolis Benediktas Sigitas Jurčys OFM ir centro vadovė Aldona Kerpytė.

LSMU kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, pristatydamas svečius ir sveikindamas susirinkusiuosius, citavo Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino žodžius: „Kaip svarbu sveikatos apsaugos srityje žvelgti į žmogų kaip į visumą. Nepaisant kultūrinių ir socialinių problemų, bendras krikščionių bendruomenės požiūrio taškas sveikatos apsaugos srityje yra žvelgti į žmogų kaip į vientisą visumą. Nieko negali būti blogiau medicininei, sveikatos apsaugos kultūrai, tikėjimui, nei prarasti šį visuminį matymą. Kai ligoniui skiriamas didžiausias dėmesys, tai turi ir socialinę bei ekonominę vertę, nes kviečia suteikti išteklių, kad būtų įgyvendintos vertybės, apibendrintos meilės artimui įsakyme.“

Susitikimo pradžioje svečiai kvietė pažiūrėti filmuką iš Onkologijos centro gyvenimo. Vėliau brolis kunigas B. Jurčys OFM dalijosi patirtimi ir sakė, jog viltį jis perduoda kalbėdamas apie Jėzų. O geroji to žinia, kad „žmogus jau dabar gali pradėti amžinąjį gyvenimą, o ne po mirties“ – tai ir yra viltis ligoniui. Labai svarbu su žmogumi kalbėti apie dabartį, nes dažnai jis mintyse grįžta į praeitį arba mąsto apie ateitį, bet pamiršta gyventi dabar. Svarbu su sergančiaisiais bendrauti ir leisti jiems išsikalbėti.

Centro vadovė A. Kerpytė dalijosi, kad žmonės, sužinoję diagnozę, dažnai miršta anksčiau laiko. Kai žmogus deda sau tašką, Dievas deda kablelį. Labai svarbu kiekvieną žmogų priimti, ir dažnai tam nereikia žodžių ar teologinio išsilavinimo – kartais užtenka paprasto apkabinimo. Kaip sakė viešnia, tas, kuris galvoja, kad jam niekas nepadės, tai ir nepadeda, nes jis pats taip nusprendžia.

Centro darbuotojų stiprybė yra ta, kad jie nestoja į Dievo vietą, bet yra įrankiai Jo rankose. Žmonėms reikia, kad juos išklausytų. Vadovė atkreipė dėmesį, jog Onkologijos centras nėra ligoninė, čia nėra jokios medicinos, tačiau jame palydima dvasinėje kelionėje.

Susitikimą brolis kunigas B. Jurčys OFM užbaigė mintimi, jog svarbiausia yra neprarasti žmogiškumo.

Raimonda Janušauskaitė, LSMU akademinės sielovados koordinatorė

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune